Temaer Om Helse

Forstoppelse hos barn

Barn har avføring flere ganger daglig eller bare fire ganger i uken. Alt kan være normalt. Daglig avføring utelukker ikke forstoppelse. Underliggende sykdom må utredes før langvarige tiltak iverksettes. Mange foreldre søker lege på grunn av mageplagene og spisevegringen. Dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke har effekt benyttes medikamenter. Rekkefølgen på Klyster/Laxoberal, Movicol og Laktulose er viktig. Man skiller mellom start-/tømmingsregimer og vedlikeholdsbehandling.

Les mer Wed, 16 Sep 2020

Hallux valgus og hammertær

Hallux valgus og hammertær er vanlige tilstande og kan opptre samtidig eller hver for seg. Som regel må operasjon til for å oppleve varig bedring, men tiltak kan gjøres for å lindre, i det minste utsette operasjon.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Divertikulitt

Forstoppelse over mange år kan føre til utposninger på tarmen. Setter det seg avføring i disse kan det oppstå magesmerter og feber, divertikulitt, en tilstand som krever tilsyn av lege for antibiotikabehandling. Noen må innlegges for intravenøs ernæring og -antibiotika.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Skriv ut Søvnforstyrrelse: Narkolepsi (hypersomni)

Narkolepsi er den vanligste søvnforstyrrelsen nest etter søvnapnésyndrom (pustestans natt) og kjennetegnes av uttalt tretthet på dagtid, tap av muskelspenning i forbindelse med følelsesmessige reaksjoner, hallusinering, funn på søvnregistreringsundersøkelser og redusert mengde av stoffet hypokretin. Tilstanden er livsvarig og kan ikke kureres, men kan behandles.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Skriv ut Dine rettigheter som pasient

Når fastlegen din søker deg inn til en behandling så har sykehuset en frist på å svare på henvisningen (svarfristen). I dette svaret skal det stå tydelig hvilken dato som er det seneste behandlingen skal være satt i gang (behandlingsfristen). Det er altså behandlingen som skal være igangsatt innen denne fristen. Alle forhåndsundersøkelser og samtaler med spesialisten på sykehuset skal være gjort før denne tid slik at behandlingsfristen kan holdes. Sykehuset skal kontakte pasienten dersom de ikke klarer å holde den behandlingsfristen de har lovet. Dersom sykehuset ikke har kontaktet deg innen fristens utløp skal du kontakte HELFO som da finner et nytt behandlingssted for deg på kort tid, for det opprinnelige sykehusets regning.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Jernmangel

Jern er nødvendig blant annet for å lage røde blodlegemer, og røde blodlegemer er nødvendige for å frakte oksygen fra lungene og ut til cellene. Jernmangel kan etter hvert føre til lav blodprosent og de symptomene det fører med seg. Jernmangel kan skyldes at tarmen suger opp for lite jern, at maten en spiser inneholder for lite jern eller at man taper jern gjennom å blø fra et sted. Årsaken forsøkes å finnes ved hjelp av blodprøver og en kjemisk test av avføringen. Man skal ikke starte med jernbehandling før man har funnet årsaken til den.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Test om du har angst

Rastløshet, tankepress, muskelsmerter, hodepine, overfølsomhet for lyder eller overdreven bekymring. Plages du med dette i større grad? Da kan du lide av angst og bør finne ut hva som utløser det. Det kan være vanskelig å identifisere og ta lang tid å finne ut av dette på egenhånd.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Betablokker. Denne hjertemedisinen passer ikke alle.

Tidligere brukte man mye betablokkere for å behandle høyt blodtrykk. Idag benyttes de først og fremst om man har andre sykdommer i tillegg til det høye blodtrykket. Dette er både fordi de ikke senker blodtrykket effektivt nok og fordi de kan ha kjedelige bivirkninger.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Skriv ut Narkotika. Slik tas de og slik virker de. Mye medisin er narkotika (veileder for foreldre).

Denne artikkelen er ment for foreldre eller pårørende slik at kunnskap om narkotika generelt kan bidra til å hindre utvikling av misbruk hos barn og ungdom. Narkotika er stoffer som opprinnelig ble benyttet for å fremkalle søvn, redusere sult og smerte og øke utholdenheten. Avhengigheten kan bli svært sterk og komme svært hurtig. Kroppen slutter å produsere tilsvarende stoffer når den får dette tilført utenfra (pille, sprøyte, sniffing, røyking osv). Avbrytes tilførselen utenfra oppstår fysiske og psykiske abstinenssymptomer inntil kroppen har fått i gang egenproduksjonen igjen. Da forsvinner den fysiske abstinensen. Den psykiske avhengigheten (lysten/"trangen") derimot er livslang, men verst i starten.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Feber

Immunsystemet arbeider best når temperaturen er litt økt. Paracet og andre midler kan og bør tas om temperaturen overstiger dette området, men det er viktig å ta riktige doser. Det er også nyttig å vite at temperatur målt forskjellige steder eller med forskjellige termometertyper gir forskjellige svar.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Nettopp blitt gravid Hva gjør du nå

Når bør første legebesøk være? Reiser man helst til jordmor eller lege? Bør barnefaren være med? Hvilke opplysninger bør tas med på første legebesøk?

Les mer Wed, 16 Sep 2020

Tretthet og slapphet. Få sjekket om du har sykdom eller mangler noe.

Hva bør egentlig sjekkes hos legen om du kommer for tretthet og slapphet? Det finnes ofte en løsning og det viser seg at pasienten i mange tilfeller har rett i sine mistanker om hva det kan være. For mange er svaret at de har for mange forpliktelser å leve opp til, men det kan også skyldes lavt stoffskifte, høyt blodtrykk, sukkersyke, giktsykdommer, hjerterytmefeil, B12-mangel, lav blodprosent, jernmangel eller andre tilstander. Dette bør sjekkes ut før du slår deg til ro, med mindre stress åpenbart er forklaringen.

Les mer Mon, 16 Mar 2020

Ultralyd av hjertet – ekkokardiografi

Ved ultralyd sendes lydbølger gjennom brystkassen og mot hjertet hvor bølgene kastes tilbake som et ekko og skaper et bilde på en skjerm som hjertespesialisten tyder. På ultralyden kan man vurdere om klaffene fungerer, om hjertekamrene er normale, om blodet flyter riktig og mye annet.

Les mer Mon, 16 Mar 2020