Temaer om helse
Blodprøven PSA og forskjellen på godartet og ondartet prostataforstørrelse

Prostataen, blærehalskjertelen, vokser i puberteten, ligger så i ro i noen tiår, men begynner deretter å vokse igjen i 40-50 års-alderen. "Bare man blir gammel nok vil man før eller senere få symptomer på forstørret prostata." Det mange engster seg for er om symptomene skyldes kreft, og i den sammenhengen er det mange som har hørt om blodprøven PSA. Når skal man ta PSA og hvordan tolker man prøveresultatet? Og hvordan skiller man mellom prostatakreft og godartet prostataforstørrelse?

Les mer


Forstoppelse hos barn

Barn har avføring flere ganger daglig eller bare fire ganger i uken. Alt kan være normalt. Daglig avføring utelukker ikke forstoppelse. Underliggende sykdom må utredes før langvarige tiltak iverksettes. Mange foreldre søker lege på grunn av mageplagene og spisevegringen. Dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke har effekt benyttes medikamenter. Rekkefølgen på Klyster/Laxoberal, Movicol og Laktulose er viktig. Man skiller mellom start-/tømmingsregimer og vedlikeholdsbehandling.

Les mer


Hallux valgus og hammertær

Hallux valgus og hammertær er vanlige tilstande og kan opptre samtidig eller hver for seg. Som regel må operasjon til for å oppleve varig bedring, men tiltak kan gjøres for å lindre, i det minste utsette operasjon.

Les mer


Divertikulitt

Forstoppelse over mange år kan føre til utposninger på tarmen. Setter det seg avføring i disse kan det oppstå magesmerter og feber, divertikulitt, en tilstand som krever tilsyn av lege for antibiotikabehandling. Noen må innlegges for intravenøs ernæring og -antibiotika.

Les mer


Sykelig overvekt og fedmeoperasjon

Personer med sykelig overvekt kan på visse vilkår tilbys operasjon. Med sykelig overvekt menes BMI over 40, eller over 35 dersom man har annen sykdom som følge av overvekten. Sykelig overvekt reduserer livskvaliteten og leveutsiktene og øker risikoen for kroniske lidelser som hjerte-karsykdom, diabetes, søvnforstyrrelser, galleblæresykdom, polycysisk ovariesyndrom, slitasjegikt, depresjon og visse typer kreft og fører dessuten til nedsatt fruktbarhet. Det er viktig å være klar over at operasjon er siste utvei. Fastlegen kan for eksempel heller ikke henvise rett til operasjon, men må henvise til spesialist i indremedisin på sykehuset som vurderer behovet for henvisning videre til et senter for sykelig overvekt etter først å ha utelukket andre, f eks hormonelle årsaker til overvekten. Halvparten kommer til målet uten operasjon ved hjelp av andre metoder og undervisning i løpet av den 6-12 måneder lange forberedende perioden.

Les mer


Søvnforstyrrelse: Narkolepsi (hypersomni)

Narkolepsi er den vanligste søvnforstyrrelsen nest etter søvnapnésyndrom (pustestans natt) og kjennetegnes av uttalt tretthet på dagtid, tap av muskelspenning i forbindelse med følelsesmessige reaksjoner, hallusinering, funn på søvnregistreringsundersøkelser og redusert mengde av stoffet hypokretin. Tilstanden er livsvarig og kan ikke kureres, men kan behandles.

Les mer


MGUS – monoklonal gammopati av usikker betydning (forstadium til benmargskreft)

MGUS betyr monoklonal gammopati av usikker betydning og kan være forstadium til benmargskreft. Det er viktig å være klar over at det er relativt vanlig å få påvist dette og at sannsynligheten for omslag til myelomatose (benmargskreft) er lav.

Les mer


Analyser: Laktosebelastning

Laktoseintoleranse betyr at man ikke klarer å bryte ned melkesukker (laktose) til de to absorberebare sukkerartene det er bygget opp av, glukose og galaktose. Klarer man ikke å spalte melkesukker ankommer det bakteriene i tykktarmen og man får ubehagelige symptomer. Klarer man derimot å spalte det til de to sukkerartene vil disse suges opp til blodet og man får ikke ubehagelige symptomer. Laboratoriet måler i blodprøve at blodsukkeret stiger som bevis på at man klarer å spalte melkesukkeret (ikke har laktoseintoleranse).

Les mer


Fimose (trang forhud)

Fimose betyr trang forhud, dvs at det er umulig eller meget vanskelig å trekke forhuden tilbake fra penishodet. Det er normalt i barnealder, men noen ganger må det opereres. De fleste tilfellene behandler imidlertid fastlegene.

Les mer


Brystsmerter. Er det stress eller infarkt?

Det kan være vanskelig å vite når man skal ta brystsmerter alvorlig. Denne artikkelen tar for seg hvilke symptomer som bør føre til legebesøk.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon