Temaer om helse
Høyt blodtrykk (årsaker og diagnose)

Hva er egentlig høyt blodtrykk og hva regnes som for høyt? Når må det behandles? Hva kan man gjøre selv? Hvordan bør det måles? Høyt blodtrykk er ingen sykdom i seg selv og gir ikke symptomer før det er for sent, dvs når det har ført til sykdom i organer som hjerte, hjerne eller nyrer.

Les mer


Blodtrykksbehandling

Forhøyet blodtrykk er symptomfritt inntil komplikasjoner oppstår. Dersom blodtrykket bare er litt for høyt behøver man ikke å starte med medisiner med én gang dersom man ikke har andre risikofaktorer i tillegg, men kan forsøke å endre livsstilen i stedet. Har ikke livsstilsendringer ført til normalisering av blodtrykket i løpet av 3-9 måneder blir man rådet til å ta tabletter, sammen med de anbefalte livsstilsendringene.

Les mer


NORRISK 2 (beregning av din risiko for hjerte-karsykdom og for medisinoppstart)

NORRISK er en måte å regne ut hvilken risiko en person løper for å utvikle angina/hjerteinfarkt eller drypp/slag i løpet av de ti neste årene. Faktorene som medtas i beregningen er spesielt alder, kjønn, røykestatus, kolesterol, blodtrykk, hjerteinfarkt hos slektninger, organskade, diabetes og om man står på medisiner mot forhøyet blodtrykk eller ikke. De viktigste risikofaktorene er blodtrykk, diabetes, røyk og lipidnivå (det dårlige kolesterolet samt svært høye verdier av fettstoffer). Når risikoen overstiger en viss prosent skal legen vurdere å tilby oppstart av medikamentell behandling av blodtrykk og kolesterol i tillegg til å motivere for vekttap, røykeslutt, kostendring og økt fysisk aktivitet for dem det er aktuelt for. Noen ganger er blodtrykket eller kolesterolet så høyt i forhold til alderen eller det har skadet organer (nyre, hjerte, øyne etc) og det er opplagt at man må starte behandling og tiltak umiddelbart, uavhengig av den beregnede risikoprosenten, mens ved mindre

Les mer


Diabetes: Insulinbehandling (dosering)

Type 1 diabetikerne starter med insulin umiddelbart fordi cellene i bukspyttkjertelen som lager insulin er ødelagt, mens type 2 diabetikerne begynner med insulin mye senere i forløpet, etter minst 5-15 år, når bukspyttkjertelen er utslitt etter å ha overprodusert insulin i mange år for å kompensere for at det kroppsegne insulinet virker dårligere. Les hvordan disse bør endre dosene i forhold til blodsukkerverdier, matinntak, aktivitet og sykdommer. Eller om hva som skjer om man tar for mye medisin…

Les mer


Diabetes: Hvordan brukes insulin?

Spiller det noen rolle når og hvor insulinet settes, og hvilken type insulin man bruker? Kan nåler brukes om igjen? Hvor lenge varer en åpnet pakke? Må sprøyten blandes eller rystes før hver bruk? Spiller det noen rolle om jeg setter insulinet på lår eller mage, dypt eller grunt? På skrå eller rett inn? Og hvorfor varierer blodsukkeret innimellom? Er det teknikken? Aktiviteten? Maten? Utstyret?

Les mer


Vitamin D

Over halvparten av den norske befolkningen har for lavt vitamin D inntak i forhold til hva som er anbefalt. Dette får konsekvenser i mørketiden, mens på sommeren vil flere få nok siden det også dannes i huden vår når solen skinner på den. Mangel kan føre til en rekke sykdommer og lidelser. Mange mener det skal så mye til å få i seg for mye ved tilskudd at alle bare burde ta det hver vinter forebyggende.

Les mer


Diabetes type 2: Behandling

Førstevalg behandling og den som alltid skal fortsette også etter oppstart av eventuell medisin er livsstilstiltak som endret kost, økt fysisk aktivitet, vektreduksjon og røykeslutt. Av medisiner er metformin førstevalg. Er ikke metformin tilstrekkelig eller det tolereres ikke så legges det til insulin (sprøyter) eller et av de nye diabetesmedikamentene. Artikkelen forteller om hva som foretrekkes.

Les mer


Diabetes type 2: Oppfølging og behandlingsmål

Når diabetes type 2 diagnosen er stillet skal diabetikeren gjennomgå et helt bestemt oppfølgingsprogram og langtidssukkeret skal holde seg innenfor bestemte grenser for å unngå komplikasjoner av sykdommen.

Les mer


Diabetes type 2: Diagnostikk

Hva er diabetes? Hva er faresignalene? Hvordan stilles diagnosen? Hva om man har forhøyede verdier, men ikke høye nok til å kunne stille diagnose? Hvilken prøve er den beste for å stille diagnosen?

Les mer


Demensutredning

Det er flere former for demens, men Alzheimer er den vanligste. Dernest kommer såkalt vaskulær demens som er en følgestilstand av forringet blodsirkulasjon i hjernen. De to formene kan eksistere samtidig. Tilstandene debuterer ofte snikende og mange har fleipet en stund med personen før det endelig blir klart at det faktisk er alvor i det som er i ferd med å skje. Det er mange tilstander som symptomatisk kan likne på demens og som kan behandles. Man skal derfor ikke vente altfor lenge med et legebesøk. Utredning av personer med mistanke om demens må utføres med respekt og vársomhet. Demens er skambelagt og/eller vanskelig å forholde seg til. Utredningen er standardisert. Det gjør at de som utredes kan utredes likt nesten uavhengig av utreder og av hvor det blir gjort.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon