Temaer om helse
Utbrent eller deprimert? Da er du sikkert et ja-menneske

Det er enkelte trekk som går igjen hos de som blir utbrent. De sier sjelden nei og blir aldri helt fornøyd før de rundt seg er fornøyd. Positive bemerkninger preller av, mens negativ kritikk suges inn. Utbrenthet kan føre til depresjon som krever tablettbehandling. Søk hjelp i tide. Kan man be om sykmelding for dette?

Les mer


Leddsmerter – Er det gikt?

Mange som har vært innom fastlegen sin for leddsmerter føler at de ikke har blitt tatt på alvor. Selv om de har vondt i leddene, er trøtte og slitne og blir bedre i varmen så har legen uten å henvise til spesialist bestemt at dette ikke er gikt av den farlige typen. Hvordan kommer legen frem til denne konklusjonen? Hvordan kan han vite at det for eksempel bare er slitasje og ikke revmatisk leddgikt?

Les mer


Hvor ofte bør jeg ta helsesjekk og hva bør sjekkes?

Føler du deg trygg på at helsesjekken du tok sist er tilstrekkelig for å avdekke om du ligger i faresonen for sykdom? Må en helsesjekk alltid bestå av å ta blodtrykk, lytte på hjerte-lunge og ta noen blodprøver, eller burde den skreddersys akkurat dine symptomer, dine blodprøveverdier og din arvelig disposisjon for sykdom?

Les mer


Beregn din risiko for hjerte-karsykdom og når du bør starte medisiner

Hva er det egentlig som får legene til å bestemme seg for å anbefale pasienter oppstart av blodtrykksbehandling? Dette er måten legen bør foreta slike vurderinger på.

Les mer


Vitaminmangel

Hvorfor er vitaminer viktige? Hva skjer om man ikke får i seg nok av dem? Eller for mye av dem?

Les mer


Nyrestein

Nyrestein gir plutselig innsettende, sterke smerter på ene siden av magen/ryggen, ofte med utstråling til lysken og rygg. Tilstanden kan gi infeksjon og derfor også feber. Blod i urinen er ikke uvanlig og blodtrykksfall med svimmelhet og kvalme som følge av smerter og feber likeså. De fleste føler smertelindring av å vandre rundt i stedet for å ligge rolig. Milde tilfeller løses med smertestillende og væskeinntak, mens alvorligere tilfeller som ikke lar seg avhjelpe med slik behandling må føre til innleggelse for å unngå nyreskade og blodforgiftning. Akutt eller ei så må det tas CT umiddelbart eller innen 4-5 uker og det må tas stilling til type behandling. Analyse av blodet, urinen og selve steinen er vesentlig for å finne ut hva steinen er sammensatt og forårsaket av slik at man kan iverksette tiltak for å unngå nye steiner hos dem som pga spesielle lidelser, arv, medikamenter eller type nyrestein har stor sannsynlighet for å få stein på nytt (nyresteinsdannerne). Det er nyresteins

Les mer


Aktivt vitamin B12

Mye av vitamin B12 er bundet til et inaktivt transportmolekyl i blodet og virker ikke (inaktivt B12), mens bare en liten del er bundet til et transportmolekyl som frakter det omkring til der det skal virke (aktivt B12). Det er to typer B12 man kan måle: Den aktive delen (aktivt B12, den nye blodprøven) eller både aktivt og inaktiv del (total B12, den opprinnelige blodprøven). Det er måling av den aktive delen som gir mest presise svar på om man har en virkelig mangel eller ikke. De fleste tilbyr ikke måling av aktivt B12 ennå (2018).

Les mer


Vitamin B12 (total-B12)

Vitamin B12-mangel er vanlig. Det er to hovedåsaker til mangel: For lavt inntak eller utilstrekkelig oppsuging fra tarmen. Symptomene på B12-mangel er veldig like de vi kan oppleve i et strevsomt, moderne liv.

Les mer


ME (CFS)

ME betyr at personen etter en eventuell forsinkelse opplever kraftig mental og fysisk utmattelse etter lavgradig fysisk, sosial eller mental belastning.Tilstanden er omdiskutert og mye kritisert, ikke bare av mannen og kvinnen i gata som også føler seg "slitne", men også av helsepersonell. Det er ikke enighet om hva som er de beste kriteriene for å stille diagnosen. Det mangler behandling. Det mangler behandlings- og oppfølgingssteder. Det mangler kunnskap, spesielt omkring barn og unge. Diagnosen kan stilles av fastlege (allmennmedisiner), fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin, men fastlegen må henvise til andre spesialister når behov. Med andre spesialister i bakgrunnen stiller man dessuten sterkere overfor NAV.

Les mer


Laktoseintoleranse gentest (laktase gentest)

Laktose betyr melkesukker og består av to sukkermolekyler (galaktose og glukose). Laktase er navnet på det enzymet man trenger i tarmen for å spalte det doble melkesukkeret til enkeltsukre som er mulig for tarmen å ta opp. Gentest finner ut om man vil utvikle laktoseintoleranse og kan benyttes ved mistanke om laktoseintoleranse hos barn eldre enn 3 år. Det vanligste er å ta gentesten først og eventuelt laktosebelastningstest i omgang to. Det er nemlig ikke bare genetiske årsaker til laktasemangel (og dermed laktoseintoleranse) og dette kan fanges opp med laktosebelastningstesten.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon