Temaer om helse
Vitamin B12 (total-B12)

Vitamin B12-mangel er vanlig. Det er to hovedåsaker til mangel: For lavt inntak eller utilstrekkelig oppsuging fra tarmen. Symptomene på B12-mangel er veldig like de vi kan oppleve i et strevsomt, moderne liv.

Les mer


Laktoseintoleranse gentest (laktase gentest)

Laktose betyr melkesukker og består av to sukkermolekyler (galaktose og glukose). Laktase er navnet på det enzymet man trenger i tarmen for å spalte det doble melkesukkeret til enkeltsukre som er mulig for tarmen å ta opp. Gentest finner ut om man vil utvikle laktoseintoleranse og kan benyttes ved mistanke om laktoseintoleranse hos barn eldre enn 3 år. Det vanligste er å ta gentesten først og eventuelt laktosebelastningstest i omgang to. Det er nemlig ikke bare genetiske årsaker til laktasemangel (og dermed laktoseintoleranse) og dette kan fanges opp med laktosebelastningstesten.

Les mer


Laktoseintoleranse (melkesukkerintoleranse)

Alle spedbarn har enzymet som bryter ned melkesukker (laktose). Dette for å kunne spalte og deretter ta opp de to sukkerkomponentene melkesukkeret består av. Noen prosent derimot mister aktiviteten til enzymet etter ammetiden eller senere. Da tåler de ikke mye melkesukker lenger. Tilstanden er arvelig og kan påvises ved laktase gentest eller laktosebelastning eventuelt. Laktoseintoleranse kan også være forbigående etter infeksjoner eller være en følge av tarmsykdom som gir dårlig oppsuging av næringsstoffer i tarmen generelt.

Les mer


Jernprøvene (blodprøver)

Blodprøvene ferritin (jernlager), transferrin (jerntransportøren i blodet), jern (fritt, ubundet jern i blodet), transferrinreseptorer (mottakerne til transferrinmolekylet på cellene), jernmetning (hvor mye jern transferrinbærerne har kapasitet til å binde) og jernbindingskapasitet (hvor mye transferrinbærere vi har tilgjengelig) er nyttige i utredning av jernmangel, anemier (lav blodprosent) og hemokromatose (jernopphopningssykdom) og for å tolke jernbelastningstesten (test som viser om vi i det hele tatt klarer å ta opp jern fra tarmen, dvs fra maten).

Les mer


Ondartet eller godartet lymfeknuteforstørrelse?

Mange reiser til fastlegen for å avklare om en kul er godartet eller ondartet. Denne artikkelen tar for seg hvordan man skiller de hyppig forekommende godartede forstørrelsene fra de atskillig mer sjeldne ondartede forstørrelsene.

Les mer


Leukemi (blodkreft)

Leukemi betyr blodkreft. Ved blodkreft går det kreft i én av de hvite blodlegemene og resultatet blir at disse hoper seg opp i benmargen og fortrenger de andre cellene som finnes der; dvs resten av de øvrige hvite blodlegemene, blodplatene og de røde blodlegemene. Man skiller mellom akutt og kronisk leukemi og symptomene avhenger av dette, men også hvilken celletype det har gått kreft i.

Les mer


Mannlig overgangsalder

Finnes mannlig overgangsalder, altså at menns testikler med alderen svikter i å produsere testosteron akkurat som kvinners eggstokker svikter i å produsere østrogen? Tvilsomt, men det betyr ikke ta man ikke kan få for lavt testosteron allikevel og at det kanskje trenger å behandles. Testosteronmangel kan ha betydning for utvikling av diabetes og hjerte-karsykdom i tillegg til å gi en rekke symptomer som har med livsgnist, energi- og vitalitet å gjøre.

Les mer


Jernmangel

Jern er nødvendig blant annet for å lage røde blodlegemer, og røde blodlegemer er nødvendige for å frakte oksygen fra lungene og ut til cellene. Jernmangel kan etter hvert føre til lav blodprosent og de symptomene det fører med seg. Jernmangel kan skyldes at tarmen suger opp for lite jern, at maten en spiser inneholder for lite jern eller at man taper jern gjennom å blø fra et sted. Årsaken forsøkes å finnes ved hjelp av blodprøver og en kjemisk test av avføringen. Man skal ikke starte med jernbehandling før man har funnet årsaken til den.

Les mer


Kviser

Kviser har ulike alvorlighetsgrader og behandlingen bestemmes av alvorlighetsgrad og hvor på kroppen de er. De aller fleste som plages med kviser kan få hjelp til å bli glatte i huden, men man må være foreberedt på at det tar litt tid.

Les mer


Depresjon

Vi kan alle bli deprimerte bare belastningen blir stor nok. Men det er god hjelp å få: Akutt-team, psykiatrisk sykepleier, sosial vakttjeneste, legemidler, samtaler, forsikringsordninger som sikrer korte ventetider og "raskere tilbake"-ordninger fra NAV.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon