Diabetesmedikamenter: Inkretinanaloger (GLP-1 analoger)

Sist endret: 05.03.2019
Inkretiner er naturlig forekommende hormoner som frislippes fra tarmen vår og som forsterker den insulinfrigjøringen som forekommer når blodsukkeret øker. Derimot øker ikke inkretinene insulinfrigjøringen når blodsukkeret er normalt. Derfor kan ikke disse midlene gi lavt blodsukker. De gis som sprøyte alt fra to ganger daglig inntil bare en gang ukentlig, noen før mat, andre ikke. Det er mange valgmuligheter. De må som regel trappes opp over tid for ikke å gi mageplager, og pasienten skal opplyses om symptomer på bukspyttkjertelbetennelse da de har en viss sannsynlighet for å kunne gi dette. Inkretinene kan kombineres med de fleste andre diabetesmedikamenter, men ikke både sulfonylurea og insulin (fare for føling) samtidig og det er uvanlig å kombinere med DPP4-hemmere, siden de virker på samme måte.


Om inkretinanaloger?

Inkretiner produseres av tynntarmen og frigjøres ved måltider som inneholder karbohydrater (ris, potet, søtsaker, frukt…). De stimulerer til insulinfrigjøring og insulin er viktig for å få karbohydratene inn i cellene (som kalles blodsukker når de er spaltet i tarmen til glukose/druesukker og sugd opp i blodbanen). Insulin reduserer altså blodsukkeret, hvilket er viktg siden for mye sukker i blodbanen over tid har mange bivirkninger på blodårer og nerver.

Det er oppdaget to inkretiner:

 • GLP-1: Glukagonliknende peptid-1.
 • GIP: Glukoseavhengig insulinotropt peptid/gastrisk inhibitorisk polypeptid

Det har så langt (2019) bare lyktes oss å utvikle medisiner av GLP-1:

Metformintillegg

Av disse er Victoza det legemiddelet som foretrekkes.

Både GIP og GLP-1 brytes ned av enzymet DPP-4, dipeptidylpeptidase. Det finnes og diabetesmedisiner som hemmer dette enzymet og som derved hjelper inkretinene å virke lenger. Disse kalles DPP-4-hemmere, eller gliptiner:

LES OGSÅ: Diabetesmedikamenter: DPP4-hemmer

Artikkelen fortsetter etter annonsen

De forskjellige inkretinene

Dette er inkretinmimetikaene/GLP-1-analogene (virkestoff i parentes). Alle er sprøyter og settes i underhuden på mage, lår eller baksiden av overarmen i forskjellige intervaller avhengig av hvilket preparat man har fått utskrevet (depotpreparat eller ikke).

 • Byetta (eksenatid): Injeksjon som settes to ganger i døgnet, første måned 5 ug hver gang, men senere, om blodsukkeret trenger å reduseres ytterligere kan man øke til 10 ug to ganger daglig. Kan benyttes sammen med metformin og/eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) og/eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon).  Dersom man allerede bruker metformin eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon) kan dosene til disse opprettholdes og man trenger ikke måle blodsukkeret mer enn hva man pleier, men dersom Byetta legges til sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) må dosen til sulfonylureaen vurderes redusert for å unngå lavt blodsukker, og man må i startfasen måle blodsukkeret en periode for å finne ut av dette. Kan og benyttes med insulin og også da må man måle blodsukkeret for å påse at det ikke blir for lavt. Må tas tidligst 60 minutter før de to største måltidene for dagen, men det må gå minst 6 timer mellom hver injeksjon.
 • Bydureon (eksenatid): Settes en gang i uken. Samme dag hver uke. Dersom man allerede bruker metformin eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon) kan dosene til disse opprettholdes og man trenger ikke måle blodsukkeret mer enn hva man pleier, men dersom Bydureon legges til sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) må dosen til sulfonylureaen vurderes redusert for å unngå lavt blodsukker, og man må i startfasen måle blodsukkeret en periode for å finne ut av dette. Kan og benyttes med insulin.
 • Victoza (liraglutid): Som alle andre GLP-1 analoger er også dette en sprøyte. Settes 1 gang daglig, til samme tid hver dag, i underhuden (subkutant) mage, lår eller overarm, uavhengig av måltider. Kan benyttes sammen med metformin og/eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) og/eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon).  Dersom man allerede bruker metformin eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon) kan dosene til disse opprettholdes og man trenger ikke måle blodsukkeret mer enn hva man pleier, men dersom Victoza legges til insulin eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) må dosen til insulin/sulfonylurea vurderes redusert for å unngå lavt blodsukker, og man må i startfasen måle blodsukkeret en periode for å finne ut av dette.
 • Saxenda (liraglutid): Injiseres mage, lår eller overam én gang om dagen. Startdosen er 0,6 mg fordi dette preparatet som alle andre GLP-1 analoger kan for noen gi bivirkninger i mage-tarmsystemet. Men man bør øke dosen med 0,6 mg med minst en ukes mellomrom, inntil man oppnår en dose på 3 mg daglig. Det er et krav at man er betydelig overvektig for å få bruke dette preparatet og at man oppnår et visst vekttap over tid. Legene overvåker dette preparatet spesielt nøye for bivirkninger siden det er nytt og siden man vet litt lite om det ennå sammenliknet med mange andre diabetesmedikamenter. Kan benyttes sammen med metformin og/eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) og/eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon).  Dersom man allerede bruker metformin eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon) kan dosene til disse opprettholdes og man trenger ikke måle blodsukkeret mer enn hva man pleier, men dersom Victoza legges til insulin eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) må dosen til insulin/sulfonylurea vurderes redusert for å unngå lavt blodsukker, og man må i startfasen måle blodsukkeret en periode for å finne ut av dette.
 • Lyxumia (lixisenatid): Injiseres hver dag, i underhuden til overarm, mage eller lår tidligst 60 minutter før det samme måltidet hver dag (aldri etter måltid). Startdosen er 10 ug første to ukene, mens fra dag 15 starter man med 15 ug. Kan benyttes sammen med metformin og/eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) og/eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon).  Dersom man allerede bruker metformin eller tiazolidindion (Actos/Pioglitazon) kan dosene til disse opprettholdes og man trenger ikke måle blodsukkeret mer enn hva man pleier, men dersom Victoza legges til insulin eller sulfonylurea (Amaryl/Glibenklamid/Mindiab/Glimepirid) må dosen til insulin/sulfonylurea vurderes redusert for å unngå lavt blodsukker, og man må i startfasen måle blodsukkeret en periode for å finne ut av dette.
 • Trulicity (dulaglutid): Settes i underhuden på mage, lår eller overarm 0,75 ug en gang ukentlig, når som helst på dagen og uavhengig av måltider. Kan kombineres med andre antidiabetika, unntatt DPP4-hemmere (uvanlig kombinasjon pga medikamentene har tilsvarende effekt) eller både sulfonylurea og insulin (pga fare for lavt blodsukker), men kan kombineres med én av dem, men man må da passe på at blodsukkeret ikke blir for lavt (mål blodsukker en periode samt regelmessig senere). Preparatet er under særlig overvåking, akkurat som Saxenda og Ozempic.
 • Ozempic (semaglutid): Doseres en gang ukentlig i underhuden på mage, lår eller overarm uavhengig av tid på døgn eller i forhold til måltid. Dosen trappes opp fra 0,25 mg de første fire ukene til 0,5 mg de neste fire ukene og deretter til 1 mg. Kan kombineres med andre antidiabetika, unntatt DPP4-hemmere (uvanlig kombinasjon pga medikamentene har tilsvarende effekt) eller både sulfonylurea og insulin (pga fare for lavt blodsukker), men kan kombineres med én av dem, men man må da passe på at blodsukkeret ikke blir for lavt (mål blodsukker en periode samt regelmessig senere). Preparatet er under særlig overvåking.

Dosering ved nyresvikt

Diabetesdoseringer Diamedikamenternyreklarsignal


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon