Ebolavirus

Sist endret: 25.10.2014
Siden det kan ta 21 dager før symptomene bryter ut kan en person rekke å sette seg på flyet og reise hjem til Norge før noen aner smitten. Hvorfor er vi ikke mer engstelige? Hvorfor er Ebola, et virus på størrelse med noen milliardedels meter så dødelig? Hva skal til for å smittes? Det finnes fire typer Ebolavirus, tre av dem er lite hyggelige for mennesker. Viruset har, akkurat som det fryktede Marburgviruset i samme familie, fått tildelt biosafetylevel 4 på grunn av dets dødelighet og fordi det kanskje kan spre seg i luften! Man fryktet ikke spredning til Vesten. Nå har det skjedd. Og de som erklæres friske, kan vi være sikre på at de er det? Eller kan sykdommen blusse opp igjen? Kan de smitte selv etter behandling?


 

EBOLA! Etablert smitte i en stor by er en katastrofesituasjon!

Hva er Ebolaviruset?

Ebola er et virus som er svært dødelig og som kan infisere (smitte) enhver celle i menneskekroppen. Smittede celler dør og dette forklarer symptomene.

Mens andre virus har forkjærlighet for bare visse celletyper i kroppen vår, slik som for eksempel forkjølelsesvirus som infiserer slimhinneceller kan Ebola "smelte" sammen med enhver celletype i kroppen vår, inkludert hudceller. Derfor smittes de så lett de som vasker de døde Ebolasmittede. Ebola finnes først og fremst i blod, urin, avføring eller oppkast som er sølt over kroppen til den avdøde. Blødninger, diaré og oppkast er noen av symptomene. Men viruset kan også finne veien ut til huden til avdøde, eller mens vedkommende ennå lever, via sprekker i huden eller via svette. Dersom en Ebolasmittet kaster opp kan Ebola fraktes i luften i ørsmå dråper akkurat som forkjølelse- og influensavirus sprer seg. Dette er smittemåter som ikke antas å være så viktige og det er derfor de er så lite omtalt i media,

Ingen virus har cellevegg, så antibiotika kan vi ikke bruke siden antibiotika ødelegger cellevegger. Det er bakterier som har cellevegg og derfor har antibiotika bare effekt mot bakterier.

RELEVANT LESING: Hvorfor får enkelte antibiotika mot forkjølelse, mens andre ikke?

Virus må vi derfor bekjempe med vårt eget immunsystem ene og alene, men når det kommer til Ebolaviruset gjenkjenner ikke immunsystemet dette. I tillegg lager Ebola stoffer som demper immunsystemet. Kan det bli verre? Ikke blir det gjenkjent og ikke virker immunsystemet skikkelig? Og enhver celletype kan angripes? Jo, det er dessverre mer elendighet å tilføye. Viruset smitter ekstremt lett. Det er nok å komme i kontakt med kroppsvæsker, kanskje bare huden til en smittet.

Ebola glykoprotein EBOLASMITTE: Ebola, og også en rekke andre virus kommer seg inn i cellene våre ved hjelp av forankringshaker (glykoproteiner) på celleoverflatene sine. Slike overflatehaker er som regel så fremmede for menneskekroppen at immunsystemet blir mistenksomme mot dem og lager antistoffer mot dem. Antistoffene fester seg så til forankringsutstyret (glykoproteinene) og fungerer så som markører og hjelpere for andre deler av immunsystemet. Når virus på denne måten får overflatene sine kledt med antistoffer kan immunsystemet finne det, klare å feste seg til det og spise det opp. Men…når det kommer til Ebola består glykoproteinene (glykoprotein = sukker + protein) av så mye sukker at det ikke aktiverer immunsystemet til å produsere antistoffer (sukker aktivirer ikke antistoffproduksjon). Det er hovedsakelig proteinet som stimulerer til antistoffproduksjon, og Ebola/Marburg har glykoproteiner som består av så mye sukker at proteinet skjules.På figuren ses proteindelen av gykoproteinet som en drueliknende struktur delvis gjemt nede i celleoverflaten, mens sukkeret stikker opp og forankrer seg til cellen som skal infiseres.


Symptomer

Ebolasymptomer


Det tar minst 2 dager fra man smittes til symptomene oppstår. Som regel tar det en uke-halvannen, men det kan gå så lenge som 21 dager og en smittet symptomfri kan reise jorden rundt på den tiden (men er sannsynligvis ikke, eller svært lite smittefarlig uten symptomer og så lenge man ikke har sex med vedkommende eller kommer i kontakt med vedkommendes blod/kroppsvæsker). Tiden det tar fra man smittes (får viruset) til symptomene starter kalles inkubasjonstiden.

Det første som skjer etter inkubasjonstiden er over er at det oppstår en brå feber med muskelsmerter, kraftig hodepine, sykdomsfølelse, kvalme og oppkast. Ingen kan mistenke Ebola på dette tidspunktet, med mindre man er i eller kjent kommer fra området med Ebolasmitte. Da ville man blitt isolert på den minste mistanke.

Deretter får de fleste kraftig diaré, brystsmerter, utmattelse, hoste og redusert bevissthet. En person med slike symptomer i Norge ville ikke mistenkes å ha noe mer enn en influensa og kraftig diaré. Lege ville blitt tilkalt eller noen ville fraktet personen til sykehus fordi allmenntilstanden var så dårlig, men ingen ville mistenkt Ebola med mindre det fremkom at vedkommende nylig kom hjem fra smitteområder i Afrika eller hadde hatt kontakt med noen derfra. Det er for tiden (sommer 2014) alvorlig Ebolautbrudd i Afrika. Dette er det alvorligste utbruddet av alle som har vært. Det siste alvolige utbruddet var i Angola i 2004-2005, av Marburgviruset, et virus i samme familie og som gir liknende symptomer.

Utslett og hudavskaling oppstår innen en ukes tid. I samme øyeblikk starter blødninger fra alle kroppsåpninger og slimhinner. Hevelser oppstår. Nå begynner det å fremstå som klart at dette ikke er influensa! Det kan de fleste nå forstå. Hadde det ikke vært for kjent utbrudd annet sted i verden ville allikevel norske leger fortsatt kunnet ha problemer med å diagnostisere sykdommen.

Det er åpenbart at man må unngå å få slike virus inn i større byer. Mindre landsbyer eller områder kan la seg avsperre.  Afrikanske myndigheter har sagt seg villige til å foreta ethvert nødvendig grep for å hindre videre smitte (aug 2014).

Klarer man seg i 10-12 dager, hvilket krever intensivbehandling på sykehus på grunn av blødninger, alvorlig diaré, nyre- og leversvikt, klarer kroppens immunsystem å komme i flertall og bekjempe viruset. Immunsystemet har nemlig flere skanser. Første skanse består av antistoffer. De holder stand inntil mer spesifikke deler av immunsystemet rekker å formere seg opp. Antistoffene fester seg til virusoverflaten og fungerer som festehåndtak for immunsystemets spiseceller så disse kan fåtak på og sluke virusene. Et problem er at Ebolaviruset ikke trigger antistoffproduksjon i sterk grad, slik at første forsvarsskanse vil svikte. Og hele hensikten med antistoffforsvaret er å holde stand inntil resten av immunsystemet oppformeres. Mange (40-90%) rekker derfor å dø innen resten av immunsystemet får gjort seg klart dersom de ikke mottar moderne intensivpleie (korreksjon av blodmangel og organsvikt). Det er ikke sikkert tallene ville blitt så høye i Norge siden vi har bedre intensivpleie. Det er mye større sannsynlighet for at sykehuset klarer å holde liv i pasienten i 10-12 dager her hjemme enn på et landsbysykehus i Afrika.

Smitte

Flygehunden er sannsynligvis det naturlige vertsdyret for Ebolaviruset.

Viruset har ikke mennesket som naturlig overlevesesplass. Det er for begges del bra, siden mennesket ofte dør av infeksjonen. Viruset ville utryddet seg selv. Med mennesket. Det naturlige vertsdyret er sannsynligvis flygehunden, en type flaggermus, samt muligens sjimpanser, gorillaer, antilope og pinnsvin. Dersom en landsbyboer kommer i kontakt med levede eller døde dyr av dette slaget kan vedkommende smittes. Vedkommende rekker å komme seg tilbake til landsbyen før noen aner uråd siden inkubasjonstiden, dvs tiden det tar før symptomene oppstår, er minst 2-3 dager, noen ganger så lang tid som tre uker.

Når personen dør er skikken at kroppen skal vaskes før den gravlegges. Siden personen døde av oppkast, blødninger og diaré er kroppen dekket av disse kroppsvæskene. Kroppsvæskene vrimler av virus. I tillegg kan viruset trenge ut gjennom huden, muligens via svette, men det er lite viktig smittemekanisme i foorhold til de mengdene som finnes i de andre væskene. Det er tilstrekkelig å berøre disse kroppsvæskene, eller puste det inn, få det i minnen eller øynene via fingrene. Eller man kan ta på gjenstander infisert med den smittetes kroppsvæsker og bli smittet på den måten. Den smittede kan ha rukket å ta på en rekke ting før døden inntraff.

For at det skal smitte i luften antar man den smittede må kaste opp. Det er når man kaster opp at små dråper med virus kan spre seg i luftrommet rundt. Man kan ta på en symptomfri uten å smittes, men skal ikke berøre kroppsvæsker fra vedkommende eller ha samleie. Dilemmaet er at vedkommende fortsatt er symptomfri.

Vesteuropeiske helsemyndigheter er ikke veldig bekymret for hva som kan skje om viruset ankommer våre deler av verden. Dette fordi man har et så mye bedre behandlingsalternativ og mye større mulighet for å sette i verk smitteoppsporing, varsling og isolering. Kritiske røster kan selvsagt påstå at dette er virkemidler som ikke er verdt noe så lenge personene som ankommer landene er uten symptomer og at det kan ta tid før man forstår at det er Ebola vedkommende har. Det som er mest beroligende er nok den lave sannsynligheten for at Ebolasmittede skal ankomme vesten overhodet, spesielt til Norden.

Behandling

Det finnes ingen helbredende behandling for Ebola. Det gjelder å holde den smittede i live til kroppen tar hånd om infeksjonen selv.

Under afrikanske forhold klarer man dette i 10-60% av tilfellene. Resten dør. På grunn av den høye dødeligheten og fordi viruset kan spre seg i luften har det fått høyeste sikkerhetsrisiko, eller biosafetylevel 4 som det kalles. Vi bruker gjerne det engelske uttrykket også i Norge. "Level 4" gis for infeksjoner som er:

 1. livstruende,
 2. kan overføres i små dråper (og dermed kan sveve med luften)
 3. og hvor man ikke har hverken behandling eller vaksine.

Det arbeides selvsagt med behandlingsstrategier, blant annet hvordan man kan påvirke forankringsmolekylene så viruset ikke klarer å feste seg til cellene og smelte sammen med dem. Men enda mer spennende er oppdagelsen at barn med den såkalte Niemann-Picks sykdom ikke kan smittes av Ebola. Niemann-Pick type C1 (NPC1) er et protein forankringsmolekylet til Ebola trenger for å feste seg til cellen. Hos Niemann-Pick pasienter er dette proteinet mutert og dermed forandret. Denne forandringen gjør det umulig for Ebola å smelte sammen med cellene til disse pasientene. Hos friske mennesker fungerer NPC1 som kolesteroltransportør (det hjelper kolesterol inn i celleveggene våre). Kolesterol er en nødvendig bestanddel av cellene våre og man kan ikke stanse kolesteroltransporten dit i altfor lang tid. Dette er en av utfordringene. Man gir med andre ord friske personer den alvorlige sykdommen Niemann Pick for å unngå Ebolasmitte. Man må holde på forandringen (gi medisinen) fra utbrudd mistenkes inntil dette er slått ned.

Det arbeides også med vaksine og amerikanerne har fått tillatelse til å prøve ut vaksiner de har arbeidet med, tidligere enn hva de ellers ville fått lov til, på grunn av den prekære situasjonen.

Man vil forsøke å hente ut antistoff fra blodet til Ebolaoverlevende. Dersom man kan gi nysmittede Ebolaantistoffer i store mengder øker sjansen for å overleve de første kritiske 10-12 dagene.

Hvordan virker vaksine? Ved vaksinering gir man sprøyte med døde eller hemmede virus av den typen man ønsker beskyttelse mot. I dette tilfelle ville man sprøytet inn døde Ebolavirus i kroppen din. De døde Ebolavirusene kunne ikke skadet deg, men ville allikevel vært i stand til å aktivere immunsystemet. Ikke antistoffproduksjon, som nevnt, men den andre skansen/forsvarslinjen. Den delen som sørger for at det blir oppformert en type forsvarsceller som lager hull i virusene så de sprekker og dør. Som nevnt tar det 10-12 dager før dette antallet ville rukket å oppformeres gjennom naturlig smitte. Gjennom vaksinering skjer oppformeringen og forsvarsverket står dermed allerede klart i hopetall om et ebolavirus skulle klare å smitte deg. Det ville da blitt slått rett i bakken. Det er ikke engang sikkert du ville fått symptomer. Slik virker alle vaksiner. Ved influensavaksinering består vaksinen av årets influensatype, men i svekket eller død form. Ved meslinger består vaksinevæsken som sprøytes inn av meslinger etc. Immunsystemet oppformeres, og kommer det aktuelle viruset inn i kroppen blir det overmannet umiddelbart. Man blir ikke, eller bare litt syk, i forhold til hva man ellers ville blitt.

NB: Sterke scener kan forekomme i nedenstående filmer!

Noen trøstende ord fra Sverige:


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon