Er det dyrt å stille spørsmål til en internettlege? Og gir de bedre svar?

Sist endret: 11.01.2020
Det er umulig for en lege å vite alt. Derfor er det blitt vanligere enn noen gang å spørre om second opinion fra andre leger, ikke minst fra leger med god tid og som man kan være anonym overfor. Legene som svarer over internett har muligheten til å svare utfyllende og har anledning til å ringe kollegaer og å lete opp informasjon de ikke sitter inne med selv. På den annen side er det ikke alt internettlegene kan hjelpe til med. Deres tjenester er derfor mest ment som et supplement til, kontroll etter eller forberedelse til et legebesøk.

Nettleger har kommet for å bli

INGEN LEGER VET ALT

En fastlege på et legekontor står overfor mange
vanskelige spørsmål og problemstillinger

i tillegg til tidspresset og kan lett føle seg
maktesløs.

Å be om second opinion er kommet for å bli

Enkelte fastleger liker ikke at andre leger "kikker dem i kortene", men hvorfor? Mens internettlegene i ro og mak kan besvare kompliserte spørsmål kvalitetssikkert uten å stresses av ventende pasienter på andre siden av døren må fastlegen av tidsmessige eller kunnskapsmessige årsaker se seg nødt til å sende en pasient hjem med et uklart svar eller et svar som raskt glemmes.

Pasientene ser gevinsten i å kunne be om second opinion hos en annen lege anonymt. Det er synd om slike tilbud fører til at noen leger føler at de ikke strekker til eller mister sin autonomitet eller autoritet. Leger bør sette pris på at pasienten søker hjelp hos flere for samme problemstilling. For hva om legen så forbi noe eller gjorde en feilvurdering? Det må vel være fantastisk både for legen og pasienten om noe slikt ble fanget opp? Ikke minst sparer det legen for tid og krefter ved neste legetime dersom pasienten er mer opplest/utdannet og forberedt vedrørende lidelsen sin.

LES OGSÅ:
Hvor lang tid har jeg krav på hos fastlegen?
Hvor mye kan fastlegen ta betalt for timen?

Når pasienten vet mer enn legen

Hva skal fastlegen gjøre om han ikke kan svare og ikke har tid til, eller tør å bla i litteraturen for å hjelpe deg? Dette er problemstillinger fastleger kan møte daglig. Internettlegene er et sunt bidrag og øker pasientsikkerheten og ikke minst kunnskapen til pasienten om sin egen lidelse slik at han/hun kan ta større del i beslutningene som tas om helsen sin.

Pasienten får et skriftlig svar fra internettlegen som kan leses et ubegrenset antall ganger og kan i tillegg tas med til fastlegen for videre drøfting eller kontroll.

Internettlegene kan benytte oppdaterte oppslagsverk for å sikre at de svarer riktig. De ha bedre tid til å ringe kollegaer og å drøfte seg imellom.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Hva koster et legebesøk og hva koster det å spørre en internettlege?

I utgangspunktet kan ikke prisene sammenliknes da internettjenester er et supplement og ikke en erstatning for et virkelig legebesøk. Men det er jo en rekke problemstillinger pasienter ringer fastlegen sin for og i slike tilfeller kan de to tjenestene sammenliknes:

Onlinelege.no benytter i gjennomsnitt en times tid på å besvare et spørsmål over internett. Dette koster fra 250 kroner og de fleste får svar samme virkedag, men de som betaler for svar samme dag får alltid svar først.

Hos en fastlege i en middels stor norsk by er gjennomsnitts besøkstid pasienten får inne hos legen omkring femten minutter, selv om unntak finnes. Leger og situasjoner er forskjellige. En legekonsultasjon koster i 2020 204 kroner om fastlegen er ferdig utdannet spesialist i allmennmedisin og 155 kroner hvis ikke.

Internettlegene blir stadig mer nødvendige

Selv mener vi at internettleger er et nødvendig supplement til et virkelig legebesøk og at tiden hvor leger skal føle seg fornærmet/"truet" fordi pasientene kontrollerer, utdyper eller repeterer svarene sine hos andre leger nå hører historien til. 


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon