Forstoppelse hos barn

Sist endret:Wed, 16 Sep 2020

Barn har avføring flere ganger daglig eller bare fire ganger i uken. Alt kan være normalt. Daglig avføring utelukker ikke forstoppelse. Underliggende sykdom må utredes før langvarige tiltak iverksettes. Mange foreldre søker lege på grunn av mageplagene og spisevegringen. Dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke har effekt benyttes medikamenter. Rekkefølgen på Klyster/Laxoberal, Movicol og Laktulose er viktig. Man skiller mellom start-/tømmingsregimer og vedlikeholdsbehandling.


Om forstoppelse hos barn

I motsetning til voksne hvor vi kaller det forstoppelse hvis det går mer enn tre dager mellom hver avføring, er 5-6 dagers intervaller mellom hver avføring normalt for mange barn, hvis barnet ikke har problemer med å gå så lenge før tømming av tarmen (magesmerter, kvalme og harde avføring som er vanskelig å presse). På den annen side kan forstoppelse godt forekomme selv om barnet er på badet hver dag. Man må derfor se på avføringens tekstur også. Hvis det er for vanskelig, betyr det at det har vært i tarmen for lenge, og det forårsaker smerte for barnet. Det er vanskelig og vanskelig å presse ut. Og til slutt, og kanskje det vanskeligste å tolke, er at små mengder diarélignende avføringskonsistens kan tolkes feil som diaré og kanskje forsøkes behandlet som om det også var, mens det i virkeligheten er flekkete,

Uten plager og med normal konsistens på avføringen trenger du ikke gjøre noe da det ikke er unormalt med så mange dager mellom dåpsbesøk. Forstoppelse er således ikke bare definert av hvor lang tid det er mellom besøk til dåpen. I gjennomsnitt ser man imidlertid at spedbarn ofte har fire avføring per dag, hos ettåringer noen ganger om dagen og senere i livet en til to ganger om dagen som hos voksne.

Jo lenger avføringen blir i tarmen, jo vanskeligere blir den fordi vann trekkes ut av den for å brukes i kroppen igjen. Det blir vanskeligere å komme seg ut når det blir vanskelig. Det må være litt mykt for å bli dyttet ut av åpningen. I verste fall dannes det sprekker (analfissur), noe som er veldig smertefullt og får barnet til å slutte å gå på do. Da løper tiden enda mer, og avføringen blir enda vanskeligere og sprekkdannelsen opprettholdes ettersom den harde avføringen før eller siden må komme ut.

I sjeldne tilfeller kan veldig store mengder anerkjennes når den først kommer.

Hvis barnet sliter eller har vondt, må det tas før det sprekker (analfissur). Barn, akkurat som voksne, må ha vanlige toalettvaner (ikke løp rett ut av huset for lek etter måltider, men vent på kroppens signal om toalettbesøk), være aktiv, få fiber og drikk godt med vann. Disse tiltakene er førstelinjebehandling av forstoppelse i alle aldersgrupper.

Både latskap (på grunn av smerte eller foreldrenes lidelse) og spisevanspektivitet (på grunn av økt mengde avføring i systemet skaper luft, trykk, kvalme og metthet).

Tarmen kan utvide seg etter en lang periode med forstoppelse. Dette kan gjøre tarmen vanskeligere å bevege seg når det kommer avføring, noe som kan føre til økt forstoppelse.

Avføringsblod er et hyppig funn under forstoppelsesforhold, spesielt når sår har oppstått.

Mange foreldre søker medisinsk hjelp for mageplagene og har ikke forstått at forklaringen er forstoppelse.

Frekvens

I løpet av en uke er gjennomsnittet at barnet tømmes mellom 4 og 21 ganger. Forstoppelse er vanligst i aldersgruppen 2-4 år og er mer vanlig hos gutter enn hos jenter, spesielt etter fylte fem år. I en alder av 10 sliter bare 1,6% av barna med forstoppelse.

Fører til

Hyppigste årsaker

 • Barn kan forlate toalettet i protest. Den riktige foreldreaksjonen her avhenger av situasjonen.
 • Barn kan være så engasjerte i lek at de ikke har tid til å gå på do.
 • Sprekker (analfissur): Vanskeligheter med å gå på do på grunn av smerte.
 • Dårlig inntak av fiber og / eller vann og / eller trening. Alle disse faktorene øker avføring og skyver avføringen opp til endetarmen, hvorpå signalet om å gå på toalettet starter.
 • Mye melkedrikking
 • Mange medisiner kan forårsake forstoppelse.
 • Årsak ukjent: Nesten 95% av tilfellene faller i denne kategorien, og det viser seg at disse sakene kan skyldes at barnet blir arrestert. Det være seg frivillig eller ufrivillig. Mange barn lærer at hvis du bare holder igjen en stund, vil trangen til avføring komme sjeldnere og sjeldnere. Etter hvert kan dette bli til en større og større frykt for å gå på toalettet, fordi besøket blir kjedelig, kanskje smertefullt. Kanskje det er mye negativ oppmerksomhet knyttet til toalettbesøk.

Sjeldne årsaker

 • En av sykdommene, og som gjerne oppdages på et tidlig stadium i livet, er Hirschprungs sykdom hvor nerveceller i tarmen mangler. Tarmen makter da ikke å bevege seg. Dersom barnet deres på ett eller annet tidspunkt har hatt hyppigere avføring kan man se bort fra denne sykdommen fordi mangelen på nervecellene er medfødt. Forstoppelse og magesmerter debuterer tidlig i livet ved denne tilstanden.
 • Mangelfull utvikling av tarmhulen. Når intet kommer ut oppstår oppkast og økende bukomfang. Tilstanden fanges opp rett etter fødselen.
 • Svulster i ryggmargen som trykker på tarmen utenfra. Dette vil gi nevrologiske symptomer i tillegg. Avsløres tidlig i livet.
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose): Det testes for dette i tidlig alder da det er relativt vanlig.
 • Cystisk fibrose. Avføringen vil være fettete, illeluktende og vil flyte i toalettet. Barnet er mye sykt pga infeksjoner i lunger/luftveier. Det smaker klor av svetten på huden. En forelder med cystisk fibrose-barn vil nok reagere på andre besvær enn forstoppelse i første omgang.
 • Cøliaki: Magesmerter og diaré etter inntak av gluten. Kan ta mange år før blir diagnostisert. Legen må huske å teste for det.
 • Forhøyet kalsium i blodet. Sjeldent. Avsløres ved blodprøve.

Inspeksjon

 • Smertefullt sår/sprekk i endetarmsåpningen (analfissur) kan ses og oppdages ved å strekke forsiktig i endetarmsåpningen.
 • Smal avføring: Ses ved tilstandene Hirschprungs sykdom (medfødt manglende nerver i tarmen) og analstenose (medfødt trang endetarmsåpning).
 • Hemoroider: Bekrefter at det foreligger et forstoppelsesproblem.
 • Eventuelt ultralyd dersom man sterkt mistenker forstoppelse uten at man kan kjenne avføringsmassene gjennom å trykke på magen. Dersom ultralyden avdekker diameter større enn 3 cm tyder det på forstoppelse. Andre undersøkelser kan være aktuelle, men de er som regel i regi av barnelege, dvs barnet blir henvist.

Komplikasjoner

 • Sprekkdannelse (analfissur)
 • Når avføringen hoper seg opp kan massen etter hvert trykke på urinblæren. Dette kan føre til ufrivillig vannlating. De to besværene følger derfor ofte hånd i hånd.
 • Avføringslekkasje. Det er to årsaker til dette. En årsak kan være at tarmen kan ha utvidet seg og at det derfor er mekanisk vanskelig å holde på flytende (fersk) avføring. En annen årsak er det vi kaller forstoppelsesdiaré, som består i at nyprodusert, tynn, ennå flytende avføring klarer å renne forbi forstoppelsespluggen, og slik tyntflytende avføring er vanskelig å holde på.

 

Behandling

Ikke-medikamentell behandling

 • Barn må oppmuntres med belønning for vellykkede dobesøk. 
 • Dobesøkene må være regelmessige. Etter måltid, spesielt om de inneholder fiber, må man være oppmerksom. Ikke send barnet ut for lek med én gang etter måltidet, spesielt ikke etter det første måltidet for dagen.
 • Barnet må ha mye mosjon. For de fleste familier faller dette naturlig, men den moderne teknologien har blitt en stor fiende.
 • Rikelig med væske
 • Fiberrikt kosthold
 • Tone ned, eventuelt unngå melkeinntak i 4-8 dersom dette antas å ligge noe høyt og barnet har kjent tendens til allergi eller eksem.

Medikamentell behandling

Har det gått lang tid siden siste avføring kan avføringen ha blitt så hard at det trengs avføringsmiddel, men det gjelder å være flink med forebyggingen (ikke-medikamentell behandling) så man slipper dette.

 • Sjekk først om det sitter så harde knoller i åpningen at disse først må plukkes ut for hånd.
 • Dersom avføringen i det siste har vært svært hard har antakelig forstoppelsen stått lenge og man må starte tømming ved å drikke et olje-klyster kveld, eventuelt ta Laxoberal dråper kveld først, før man starter med tømming ovenifra (med Movicol/Laktulose). Klyx benyttes sjeldnere (tømming nedenfra med flaske med tut på).
 • Movicol: Førstevalg, både som tømmings- og vedlikeholdsbehandling. Avhengig av hvor mye man mistenker står i tarmen kan man starte med såkalt tømmingsregme (når det antas å stå mye på vent). Da tas 2-4 doseposer (avhengig av vekt), hver og en av dem blandet i 125 ml væske, gjerne iblandet noe søt saft eller juice. Maksimal dose er dog 1,5 gram Movicol per kilo kroppsvekt, per døgn. 1 dosepose veier 13 gram. Tømmingsdosen benyttes i 3-5 dager. Deretter trapper man ned til den mengden Movicol som kreves for å holde avføringens konsistens passe myk og barnet har avføring hver dag. Ikke rennende og ikke knollete eller for hard. Bedre litt myk enn litt for hard. Antallet med doseposer tas ikke alle på én gang, men fordeles jevnt utover dagen.  Vedlikeholdsdosen må opprettholdes i minimum 3 måneder, men må forlenges dersom tilbakefall. Ikke-medikamentelle tiltak skal alltid benyttes i tillegg.
  Det finnes en Movicol med halv styrke for barn, dvs med ca 6,5 gram med Movicol, men den sterkeste (13g/pose) kan og benyttes, selv om det står at den er kun for voksne. Junior benyttes ved lav vekt, da det gjør det enklere å dele opp den lave styrken i flere doseposer daglig. Man kan godt benytte voksenposen til de med lavere vekt, men da må man benytte dobbelt så mye vann for å oppnå samme styrke (halve styrken), og så mye væske klarer ikke barnet å få i seg
  Eksempel:
  • Barn på 20 kilo og 13g styrke: 1,5 x 20 = max 30 gram movicol per døgn. 30/13 = max 2,3 doseposer i døgnet. Vil man spe det ut i flere doser må man benytte Movicol Junior, som da blir 4,6 doseposer.
  • Barn på 10 kg og Junior (6,5 gram styrke): 1,5 x 10 = 15 gram Movicol Junior. 15/6,5 = 2,3 doseposer daglig
 • Laktulose: Dette drikkes, havner i tarmen, trekker inn i og mykgjør avføringen i tillegg til at den får vann til å entre avføringen som da utvider seg og trigger tarmbevegelsene. Dersom forstoppelsen er svært uttalt og har stått lenge, med hard avføringssøyle (knollete avføring eller må plukke ut biter med fingrene) start med klyster først. Dersom ikke riktig så ille, start tømmingsregime med Movicol. De lettere tilfellene, dvs det er kort tid siden nokså normal avføring og avføringsmengde kan det startes med Laktulose. Har det stått for lenge og det er en hard avføringssøyle lander laktulosen på toppen av denne uten evne til å trekke inn og nedigjennom hele avføringen og blir således ligge på toppen og gjære og bare skape gass og magesmerter, kvalme og tapt matlyst.
  Startmengde 1-2 ml/kg/dag. Poenget er at man skal dosere så mye at avføringen først blir flytende, deretter reduseres dosene til avføringen får den rette konsistensen i henhold til Bristolskalaen nedenfor, dvs naturlig formet; ikke hard, ikke knollete og ikke flytende, i 3-6 måneder, for deretter å trappe ned over noen uker. Dosene nedenfor er startdoser, dvs er ment å gjøre avføringen flytende, og er derfor høyere enn de som anbefales av felleskatalogen og ofte også fastlegen. Selv om avføringen ikke har blitt flytende på 40 milliliter bør man være forsiktig med å øke dosene til over 40-50 milliliter pga det kan føre til kolikk. Vurdér tømming med Movicol (evt klyster) før du forsøker med Laktulose på nytt:
  Eksempel:
  • 0-2 år: 5 ml morgen og kveld
  • 2-3 år: 10 ml morgen og kveld
  • 3-7 år: 15 ml morgen og kveld
  • > 7 år: 20 ml morgen og kveld
 • Flytende parafin: Benyttes i samme antall milliliter som laktulose per dag, men kun til barn over 2 år. Mange barn skal ikke benytte dette pga refluks eller svelgvansker.
  Eksempel:
  • 2-4 år:  5-10 ml/dag
  • 4-7 år: 10-15 ml/dag
  • >7 år:  15-20 ml/dag.
  • Opp til 3 ml/kg kan forsøkes ved manglende effekt.
 • Laxoberal dråper: Virker direkte på tarmens bevegelsesevne og stimulerer denne. Benyttes kun dersom metodene over ikke har effekt, og det i tillegg heller ikke står en hard avføringsplugg i åpningen (må kjenne etter). Står det hardt i åpningen betyr det at det bør benyttes et klyster først. Klyster er flytende løsninger som klemmes inn i avføringen via endetarmen fra flasker med en lang tut på. Laxoberal begynner å virke etter 6-12 timer og gis fortrinnsvis på kvelden, men kan gis to ganger daglig. Anbefalt dose er 5-10 dråper em til to ganger daglig. Man må ikke gi dette middelet ved tilstander med uavklarte magesmerter. Benyttes så kort tid som mulig før ovicol eller Laktulose overtar. Etter 1 ukes behandling bør doseringen trappes ned til annenhver dag i ca. 1 uke, deretter til hver tredje dag i ytterligere 1 uke, før full seponering. Dråpene kan blandes med både mat og drikke for at det skal kunne inntas.
 • NAF Olje-glyserol klyster: Reseptfritt. Virker etter 30 minutter til 6 timer, men gis på kvelden. Det kan være en fordel om pasienten ligger på siden ved innføringen. Bruk helst engangshansker. Rektalspissen innføres så langt som mulig i endetarmen og hele innholdet i flasken presses langsomt ut. Flasken holdes sammenpresset mens spissen trekkes ut, ellers vil rektalvæsken suges tilbake. Sett korken på rektalspissen, trekk engangshansken ned over spissen og flasken og kast alt sammen. Rektalvæsken holdes i endetarmen så lenge som mulig. Ved kronisk forstoppelse bør Olje-Glyserol rektalvæske bare brukes en gang i blant, som tillegg til ikke-medikamentell behandling.
  Eksempel:
  • 2-11 år: 30-60 ml en gang daglig
  • > 11 år: 60-150 ml en gang daglig. I denne aldersgruppen kan det og benyttes mengder opp til 240 milliliter dersom man ønsker å oppnå en fullstendig tømming. 240 ml kveld etterfulgt av saltvannsklyster morgenen etterpå, 10-15 ml/kg, max 1000 ml. Dette programmet praktiseres hovedsakelig på innlagte barn.
 • Klyx: En gang daglig max 6 dager.
  Eksempel:
  • < 6 år: 60 ml
  • > 6 år: 120 ml
  • Som tømmings klyster hos større barn kan 240 ml brukes.

Nedtrapping: Langvarig forstoppelse må behandles forebyggende med Laktulose/Movicol i 3-6 måneder etter forstoppelsen er løst. Deretter bør det trappes ned med gradvis reduksjon av dosene over flere uker.

Ha tålmodighet. Vær forsiktig med å avsløre frustrasjon overfor barnet. Sørg for at sykelige årsaker til forstopppelsen er utelukket. Dette er et besvær som kan ta tid. Har det vart lenge kan henvisning til barnelege vurderes.

Avføringens utseende endrer seg med inntak av væske og fiber og graden av mosjon

BRISTOLSKALAEN: Denne skalaen benyttes for å styre dosen av avføringsmiddel, men kan også benyttes for å justere kost, mosjon og fiberinntak. Øverst: For lite vann, fiber eller mosjon. Avføringen blir stående for lenge i tarmen og suges tørr for vann. Dosen vann, fiber og/eller mosjon må økes. For mye vann eller fiber kan gi for myk avføring eller rask tarmpassasje og kan gi for løs avføring.

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250, -
Det er fullstendig anonymt

Fotolio

Send spørsmål til legen

Hvorfor spørre nettlege?
 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?
Relaterte Artikler