Forstoppelse hos barn

Sist endret: 20.04.2019

Om forstoppelse hos barn

I motsetning fra hos voksne hvor vi kaller det forstoppelse dersom det går mer enn tre dager mellom hver avføring så er 5-6 dagers intervall mellom hver avføring normalt for barn om barnet ikke har noe besvær av å gå så lenge før det tømmer tarmen (magesmerter, kvalme og hard avføring som er vond å presse ut).

LES OGSÅ: Forstoppelse hos voksne

Uten plager trenger man ikke foreta seg noe da det ikke er unormalt med så mange dager mellom dobesøkene. Etter som tiden går blir toalettbesøkene hyppigere.

Desto lenger tid avføringen blir stående i tarmen, jo hardere blir den fordi vann trekkes ut av den for å brukes i kroppen på nytt. Den blir  vanskeligere å få ut når den blir hard. Den trenger å være litt myk for å kunne presses ut av åpningen. I verste fall dannes sprekker, hvilket er veldig smertefullt og fører til at barnet kvier seg for å gå på do. Da løper tiden enda mer og avføringen blir enda hardere og sprekkdannelsen vedlikeholdes.

Strever barnet på do eller har vondt, så må det tas grep før det blir sprekker (analfissur). Barn, akkurat som voksne, må ha regelmessige toalettvaner (ikke rase rett ut av huset for lek etter måltider, men vente på kroppens signal om toalettbesøk), være i aktivitet, få i seg fiber og drikke godt med vann. Disse grepene er førstelinje behandling av forstoppelse i alle aldersgrupper.

Hyppighet

I løpet av en uke er gjennomsnittet at man tømmer seg mellom 4 og 21 ganger, men somnevnt, intet besvær, intet egentlig problem.

Forstoppelse er vanligst i aldersgruppen 2-4 år og er vanligere hos gutter enn hos jenter, spesielt etter femårsalderen. Ved 10-års alder er det bare 1.6% av barna som sliter med forstoppelse.

Årsaker

Hyppigste årsaker

 • Barn kan la vær å gå på toalettet i protest. Riktig foreldrereaksjon her avhenger av situasjonen.
 • Barn kan være så engasjert i lek at de ikke har tid til å gå på do. Tarmen vil kunne utvide seg etter en tid. Dette kan føre til at tarmen har vanskeligere for å bevege seg når avføringen kommer, hvilket kan bidra til økt forstoppelse. Det beste er om man klarer å holde barnet inne etter måltidene til avføringen er unnagjort, eller klarer å overbevise barnet om at det får komme straks ut igjen om det sier ifra og går på do når det føler for det. Høres selvsagt enklere ut enn det er gjort.
 • Sprekkdannelser (analfissur): Kvier seg for å gå på do pga smerter.
 • For dårlig inntak av fiber og/eller vann og/eller mosjon. Alle disse faktorene øker tarmbevegelsene og skyver avføringen frem til endetarmen, hvorpå signalet for å gå på do starter.
 • Mye melkedrikking
 • Mange medisiner kan føre til forstoppelse.
 • Årsak ukjent: Nesten 95 % av tilfellene faller inn under denne kategorien og det viser seg at disse tilfellene kan skyldes at barnet holder igjen. Det være seg frivillig eller ufrivillig. Mange barn lærer seg at bare man holder igjen en stund så kommer avføringstrangen sjeldnere og sjeldnere. Etter hvert kan dette gå over til en større og større frykt for å gå på toalettet, fordi besøket blir strevsomt, kanskje vondt. Kanskje er det mye negativ oppmerksomhet knyttet til toalettbesøk.

Sjeldne årsaker

 • En av sykdommene, som gjerne oppdages på et tidlig stadium i livet er Hirschprungs sykdom hvor nerveceller i tarmen er fraværende. Tarmen makter da ikke å bevege seg. Dersom barnet deres på ett eller annet tidspunkt har hatt hyppigere avføring kan man se bort fra denne sykdommen fordi mangelen på nervecellene er medfødt. Forstoppelse og magesmerter debuterer tidlig i livet.
 • Mangelfull utvikling av tarmhulen. Når intet kommer ut oppstår oppkast og økende bukomfang. Tilstanden fanges opp tidlig.
 • Svulster i ryggmargen som trykker på tarmen utenfra. Dette vil gi nevrologiske symptomer i tillegg. Avsløres tidlig i livet.
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose): Det testes for dette i tidlig alder da det er relativt vanlig.
 • Cystisk fibrose. Avføringen vil være fettete, illeluktende og vil flyte i toalettet. Barnet er mye sykt pga infeksjoner i lunger/luftveier. Det smaker klor av svetten på huden. En forelder med cystisk fibrose-barn ville nok reagert på andre besvær enn forstoppelse i første omgang.
 • Cøliaki: Magesmerter og diaré etter inntak av gluten. Kan ta mange år før blir diagnostisert. Legen må huske å teste for det.
 • Forhøyet kalsium i blodet. Sjeldent. Avsløres ved blodprøve.

Komplikasjoner

 • Sprekkdannelse
 • Når avføringen hoper seg opp kan massen etter hvert trykke på urinblæren. Dette kan føre til ufrivillig vannlating. De to besværene følger derfor ofte hånd i hånd.
 • Avføringslekkasje. Det er to årsaker til dette. En årsak kan være at tarmen kan ha utvidet seg og at det derfor er mekanisk vanskelig å holde på avføring av enhver konsistens. En annen årsak er det vi kaller forstoppelsesdiaré, som består i at nyprodusert, tynn, ennå flytende avføring klarer å renne forbi forstoppelsespluggen, og slik tyntflytende avføring er vanskelig å holde på.

Behandling

Ikke-medikamentell behandling

 • Barn må oppmuntres med belønning for vellykkede dobesøk. 
 • Dobesøkene må være regelmessige. Etter måltid, spesielt om de inneholder fiber, må man være oppmerksom. Ikke send barnet ut for lek med én gang etter måltidet, spesielt ikke det ørste for dagen.
 • Barnet må ha mye mosjon. For de fleste familier faller dette naturlig, men den moderne teknologien har blitt en stor fiende.
 • Rikelig med væske
 • Tone ned melkeinntaket noe dersom dette antas ligge noe høyt.

Medikamentell behandling

Har det gått lang tid siden siste avføring kan avføringen ha blitt så hard at det trengs avføringsmiddel. Da er laktulose å foreslå. Dette drikkes, havner i tarmen og mykgjør avføringen i tillegg til at den trekker vann inn i tarmen som da utvider seg og trigger tarmbevegelsene. 4 ml to ganger daglig første tre ukene, sammen med mye vann gjennom dagen. Deretter 3 ml 2 ganger daglig f eks tre uker, deretter 2 ml etc inntil stopp. Holder ikke dette kan det benyttes et oljeklyster, men dette er belastende for barnet. Laktulose skal gis selv om oljeklysteret gis. Sjekk først om det sitter så harde knoller i åpningen at disse først må plukkes ut for hånd.

Ha tålmodighet. Vær forsiktig med å avsløre frustrasjon overfor barnet. Dette er et besvær som kan ta tid. Har det vart lenge kan henvisning til barnelege vurderes. I tillegg til undersøkelse hender det avdelingen anbefaler et preparat som heter Movicol.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon