Høy PSA etter prostatabehandling

Sist endret: 31.10.2016
Hva man skal gjøre ved mistenkt tilbakefall av prostatakreften er ikke logisk, men baserer seg på hva studier viser. Man følger altså forskjellige pasientgrupper som har fått forskjellige former for oppfølging over tid og ser rett og slett hvem det går best med.


Prostatakreft

PSA skal ikke være målbar etter prostatabehandlingen

Det er ikke helt uvanlig å se at PSA stiger igjen etter prostatafjerningen, enten denne er kirurgisk fjernet eller fjernet ved stråling. Mellom 27% og 53% av pasientene opplever at  PSA stiger i løpet 10 år etter avsluttet behandling.

 • Etter kirurgisk fjerning: Dersom PSA ved to anledninger måles til 0.2 ng/ml eller mer etter kirurgisk fjerning skal man mistenke tilbakefall av kreften, dvs at det muligens var igjen noen kreftceller et sted allikevel. Hvorfor man ikke nøyer seg med å se det bare én gang er at det er variasjoner i prøvetaking og analysemetode som kan gi litt spredning i resultatet. Tar vi f eks blodprosenten vår 100 ganger er 5 av svarene sannsynligvis betydelig avvikende i ene og/eller andre retningen.
 • Etter strålebehandling: Hos dem som ble bestrålt har det seg litt annerledes. Der må PSA-verdien måles til mer enn 2 over den laveste PSA-verdien som ble oppnådd etter strålingen. I tillegg tas andre faktorer i betraktning: Hissigheten av kreftypen (Gleasonskåren (hvis 8 eller høyere), hvor raskt PSA stiger (PSA-doblingstid 4-6 mnd eller raskere) og kreftstadiet: pT3b og pTxpN1, dvs dersom kreften har avansert utenfor lokalt område eller har spredt seg til lymfeknute.

Skyldes PSA-stigningen lokalt tilbakefall eller spredning?

En god nettside på dette (uroweb.org), den europeiske foreningen for urologi, har laget kriterier som hjelper legen til å avgjøre hvorvidt det mest sannsynlig dreier seg om et lokalt tilbakefall eller om PSA-økningen som er målt mer sannsynlig skyldes spredning.

Hvis man tar utgangspunkt i bare PSA-verdien kan man anta følgende:

 • Dersom det tar mer enn 3 år før PSA-stigningen måles (gitt at man går til de avtalte oppfølgingene med PSA-målinger etc) er det 80 % sannsynlighet for at PSA-stigningen skyldes lokalt tilbakefall.
 • Dersom PSA-stigningen opptrer før det har gått ett år er det 80 % sjanse for at det skyldes spredning.

De som ble strålebehandlet kan man i tillegg si følgende om (fra Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer á 2015):

Pasienter med histologisk verifisert lokalt residiv uten påviste metastaser etter radikal stråleterapi og minst 10 år forventet levetid kan henvises spesialiserte sentre for vurdering med tanke på salvage lokalbehandling. Pasientene må informeres om risiko for alvorlige bivirkninger. Klikk på linken for en utdypende beskrivelse av valg av salvagebehandling ved tilbakefall av prostatakreft etter strålebehandling. Alle behandlingsalternativene har en dessverre en høy bivirkningsfrekvens, men ofte har man intet valg på grunn av alternativet.

Salvageoperasjon (redningsoperasjon for tilbakefall)

Dersom det er snakk om et nytt lokalt tilbakefall (residiv) bør man ikke avvente behandlingen lenge. Dette er altså til forskjell fra nyoppdaget prostatakreft hvor man i mange tilfeller, sannsynligvis for få tilfeller, avventer hvor hissig den er før man eventuelt fjerner den, dvs er den ikke hissig velger man heller å følge med på den og ta den om den en dag blir hissigere (ses som PSA-stigning og/eller økt hissig utseende på vevsprøvene i mikroskopet). Når det gjelder tilbakefallskreft derimot avventer man altså ikke, men tar den oftest med én gang. Dersom de allikevel skulle anbefale å avvente så er i så fall dette pga vedkommende ikke har symptomer. Det viser seg nemlig ved studier at det ikke gir økt overlevelse å stråle og/eller gi hormoner ved symptomfrie tilbakefall.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon