Hvor farlig er det å ta røntgen?

Sist endret: 29.06.2013
Mange lurer på om det er farlig å ta røntgen, spesielt om man er gravid eller ammer, men også ellers. Vi skriver her kort om hvor mye verre det er å ta røntgen enn det er å leve på jordens overflate hvor vi blir utsatt for samme type stråling fra både universet og fra bakken (hhv kosmisk stråling og radon).

 

 

Vi utsetter oss for mer stråling fra atmosfære, inneluft og jordgrunnen i løpet av livet, enn stråling fra røntgen/CT

Det er "farligere" å gå på jordens overflate, puste inn husluft (radongass), fly (høyere kosmisk stråling) og være utendørs på grunn av den såkalte bakgrunnsstrålingen enn det er å ta en masse røntgenbilder, eller noen CT-bilder for den saks skyld.

Med bakgrunnsstråling menes den strålingen vi utsetter oss fra bakken og i luften inne i husene (radon) og strålingen fra kosmos. Strålingen vi utsetter oss for måles i enheten mSv (milliSievert) og i Norge utsetter vi oss sammenlagt for omlag 3,5 mSv i løpet av et år. I Finland er berggrunn og atmosfære annerledes og de utsetter seg for nesten 8 mSv årlig. England og Australia under 2 mSv.

RIsikoen for at en tilfeldig utvalgt av oss skal få kreft i løpet av livet er 1/3, eller 33,33%, selv om vi ikke utsetter oss for røntgenstråler. La oss se på hvor forsvinnende lite denne risikoen øker når vi tar et CT eller vanlig røntgen. MR og ultralyd tar vi ikke med her siden disse ikke avgir stråling i det hele tatt, men benytter seg av lydbølger (ultralyd) eller magnetisme (MR).

Straalefare

STRÅLEBELASTNINGEN: Vi må ta 30 lungerøntgen i løpet av et år bare for å komme opp i den samme strålebelastningen som vi utsetter oss for i den normale hverdagen, i Norge. Det finnes geografiske forskjeller, spesielt med tanke på hvor mye Radon som finnes de forskjellige stedene, men man kommer ikke bort fra at stråledosen ved vanlig lungerøntgen er svært liten. Videre tilsvarer et CT-bilde omkring 100 lungerøntgen, men belastningen et CT-bilde gir oss ligger også godt under det nivået man antar kreftfaren starter på, som antas å ligge på omkring 100 mSv.

Det man forsøker å begrense er høydoserte CT-bilder. Man kan med andre ord godt være forsiktig med å ta flere CT-bilder på ett og samme år, spesielt om man er ung. Er man ung har man lenger tid på seg til å utvikle kreft (man rekker å få det før man dør av noe annet), mens er man 70-80 år gammel når mange CT-bilder tas så kanskje man er død av andre årsaker før den økte stråledosen eventuelt rekker å utvikle en kreft. Det tar sannsynligvis minst 20 år før en overdosert stråling begynner å utvikle kreft.

Som figuren viser er stråledosen man påføres av et vanlig lungerøntgen ekstremt liten. Det samme gjelder for røntgen av tenner, armer, hender, ben og føtter.


Bakgrunnsstraaling STRÅLEBELASTNING: Strålebelastningen dette gir medfører en økning av kreftrisikoen på kun 1:1000 (0.001) for et CT av mage-tarm til under 1:1000.0000 (0.000001) for et lungerøntgen. Siden generell kreftrisiko er 1:3, eller 0.333 så bidrar røntgen- og CT bilder med maksimalt 0.001 risiko, dvs risikoen øker fra 0,333 til 0,334 om man tar et CT av magen. I tillegg stiller ikke radiologen inn en høyere strålestyrke enn hva som er høyst nødvendig for å få fremstilt det man ønsker. Dessuten, når man har bestemt seg for å ta et bilde så har man allerede gjort en vurdering på at nytten av å ta bildet er verdt risikoen. Til sist skal man heller ikke glemme at man reduserer kreftrisikoen generelt gjennom å leve sunt.

Selv om risikoen er liten er det tradisjon for å velge MR eller ultralyd eller utsette bildetakingen dersom man er barn/ung (lang levetid gir økt tid for kreftutvikling; ref over) eller er gravid. Dersom man ikke kan utsette, f eks når man må ta bilde av bekkenet for å se om fødselskanalen er stor nok så gjør man det i stedet for å gjøre f eks et keisersnitt, som har en høyere risiko for komplikasjoner enn hva CT eller røntgen av bekkenet har.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon