Hvor lang tid har jeg krav på hos fastlegen?

Sist endret: 12.11.2016




Er det noe som heter at man har krav på 15, eller 20 minutter hos fastlegen? Nei, sier legene. Men de fleste leger tilbyr allikevel "timer" på 15-20 minutter da det viser seg at dette er nødvendig i mange tilfeller. Men hva er da øyeblikkelig og halvøyeblikkelig hjelp? Og hva er normal ventetid hos en lege? Hvorfor er det så stor forskjell mellom legene?


 

Bestille time hos fastlegen

Det er i hovedsak tre typer konsultasjoner hos en fastlege:

 1. Øyeblikkelig hjelp
 2. Halvøyeblikkelig hjelp
 3. Planlagt hjelp/”vanlig time"

Øyeblikkelig hjelp

Dette er hjelp som ikke kan vente, slik som akutte brystsmerter, kraftige halsbetennelser, sykdom hos barn, mistanke om brudd, mistanke om alvorlige infeksjoner som hjernehinnebetennelse, eller mistanke om hjerneslag, drypp eller hjerneblødning, akutte ryggsmerter og ulykker. Dette er tilstander vi alle forstår ikke kan vente. Alle legekontor har avsatt tid for å kunne ta imot slik type hjelp og har de ikke avsatt tid så må de allikevel ta imot slike pasienter, uten ventetid.

Hvor lang tid en øyeblikkelig hjelp konsultasjon tar varierer. En halsbetennelse tar sjelden lenger enn fem minutter, avhengig av mye forklaring eller betryggelse pasient eller forelder krever. Akutt hjerteinfarkt kan fort ta en halvtime eller mer. Slike uforutsette hendelser kan forskyve ventetiden for alle de andre på venterommet. Mange pasienter vet ikke at legekontorene driver legevakt for egne pasienter på dagtid og blir derfor forundret over at legen ikke klarer å holde tiden sin. Men dette kan altså være èn forklaring. I tillegg har pasienter ofte med seg minst en probemstilling i tillegg den de opplyste om når timen ble bestilt, i motsetning til hva allmennheten er klar over.

Halvøyeblikkelig hjelp

Dette er problemstillinger som kan vente til senere på dagen eller en av de førstkommende dagene. Det kan gjelde sykmelding (men man må huske å ringe allerede første fraværsdagen da det bare er lov å tilbakedatere til den dagen vedkommende tok kontakt, i fleste tilfeller kun ett døgn!), forkjølelser, hodepiner som har kommet gradvis, betennelser i sener og muskulatur, svimmelhet som er nyoppstått, legeerklæringer som ikke bråhaster, halvakutte ryggsmerter man har forsøkt å se an med egenmelding etc. Dette er bare noen eksempler. Problemstillinger som er avklart, som har vedvart en stund og ikke plager mer enn at man klarer seg gjennom dagene og som ikke øker i styrke kan som regel tas på planlagt/vanlig time, men dette avklares med den som mottar timebestillingen. Ved tvil kontaktes legen. 

Vanlig/planlagt time

Dette er den rutinemessige oppfølgingen og kan være alt fra diabeteskontroller, blodtrykkskontroller, førerkortattester, kroniske muskelsmerter, stabile psykiatriske problemstillinger, kroniske hudlidelser eller problemstillinger hvor det ikke er farlig for helsen om man må vente de 2-3 ukene det tar å få seg en vanlig/planlagt time. 

Det er dessverre ikke slik at en planlagt/vanlig konsultasjon varer i minst tyve minutter

Det er til dels opp til fastlegen, dels opp til uforutsette hendelser og dels opp til hvor stor liste fastlegen har valgt å bygge seg opp hvor lang tid man får på en planlagt/vanlig time. Mange tar det for gitt at man minst får tyve minutter på en slik planlagt time man har ventet i tre uker på. Hvorfor opplever pasientene stadig å ikke få den "tilmålte tiden de har rett til"? For det første kan det ha oppstått uforutsette hendelser foran vedkommende i køen. Kanskje kom det inn flere akutte problemstillinger enn vanlig akkurat den dagen. Kanskje en vanskelig problemstilling som ikke legen klarte å løse på antatt tid. Kanskje var det mennesker som har hatt behov for å gråte eller få en omhyggelig betryggelse, og man ber ingen om å gå i en slik situasjon. Slikt må bare ta sin tid, selvsagt. Legger man til alle pasienter som vil ha svar på spørsmål i telefon eller betjeningsluke forstår man enklere hvorfor tiden så ofte forskyves. Men sett av ekstra tid, da vel, sier pasientene, men da blir det ikke anledning til å ta inn like mange pasienter hver dag, dvs ventetiden blir uakseptabelt lang. Det blir "galt" uansett. Det beste av de to ondene er derfor at pasienten må medregne ventetid hos legene sine, til fordel for rask time. Akseptabel ventetid på en vanlig time er omkring et par ukers tid.

De 15-20 tilmålte minuttene er ikke ren samtale- og undersøkelsestid: Først må legen forberede seg ved å lese journalen til vedkommende. Dette tar noen minutter. Så skal legen hente pasienten, og pasienten skal sette deg, hilse, kanskje kle av deg litt osv. Da er fort 3-4 minutter allerede gått. Legen må også holde av 2-3 minutter på slutten av konsultasjonen for å rekke å skrive et fornuftig journalnotat etter konsultasjonen. Dette er lovpålagt da det kan bli behov for ettersyn senere, dessuten er det til god hjelp dersom det trengs å fortsette på problemstillingen en annen gang eller om en annen lege skal involveres. 

Alle kan dessverre ikke få lang tid inne hos legen og samtidig kort ventetid på time

Av en planlagt konsultasjon på tyve minutter gjenstår under kvarteret i beste fall. Enkelte leger opererer med kortere tid. Det verste tenkelige er situasjonen hvor pasientene både har kort tid inne hos legen, må vente lenge på venterommet hver gang, må vente lenge på i det hele tatt å timen, i tillegg til at man har en sykdom som krever regelmessig oppfølging.

Hos en spesialist på sykehuset har pasientene krav på gratis konsultasjon om ventetiden overstiger en time regnet fra da timen skulle startet dersom personalet ikke har varslet om den forlengede ventetiden innen pasienten rakk å møte opp. Et slikt krav har man imidlertid ikke hos en fastlege som har iblandet øyeblikkelig hjelp-timer i timeboken sin den dagen. Fastlegene har plikt til å ta imot øyeblikkelig hjelp. Dette nytter det ikke å sette av korrekt tid til, hvilket naturligvis forlenger ventetiden til de med planlagt time. Allikevel er det ikke alle som har tendens til å bli like forsinket av den grunn. Den fastlegen som til stadighet blir kraftig forsinket i forhold til andre fastleger det er naturlig å sammenlikne seg med må vurdere å korte ned listen om han/hun ikke klarer å effektivisere konsultasjonene uten at det går utover trygghet og den naturlige vennlige omgang med mennesker i sykdom eller problemer.

En fastlege kan ha minst tyve pasienter i løpet av en dag. Noen har tredve, andre har ti. Med mindre legen har lange arbeidsdager sier det seg selv at alle ikke kan få tyve minutter inne hos legen med en gjennomsnitts konsultasjonstid på 15-20 minutter.  De ønsker kun et kort besøk for en resept, en blodprøve eller en sykmelding. Disse korte besøkene gjør at legen vinner tid slik at de som behøver det kan få lenger tid enn de tilmålte 15-20 minuttene.

En lege som stadig må la pasientene sitte på overtid og vente til det blir deres tur kan tenkes å ha for mange pasienter på listen sin.

Fotolia 11536269 s


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon