Hvordan avslører man utroskap? Kan man få sykmelding ved samlivsbrudd?

Sist endret: 05.02.2011
Beskytter PC og mobil. Endrede jobbrutiner. Ny garderobe. Dalende interesse for felles aktiviteter. Telefon uten dekning eller batteri. Nye lukter. Lapper med telefonnumre i lommene. Økt sms-aktivitet. økt sexlyst. Nyoppstått utflod…Hva skal man tro?

Fotolia 17846772 xs

 

Kan man få sykmelding ved utroskapsaffærer eller samlivsbrudd?

Kommer man til fastlegen i forbindelse med utroskap er det som regel på grunn av et ønske om sykmelding og/eller sovemedisiner eller beroligende midler.
LES OGSÅ: Bruker du vanedannende medisin?

Sykmelding kan vurderes i de tilfellene hendelsen har påført vedkommende en så stor belastning at man har blitt eller står i fare for å bli syk. Syk i denne sammenheng betyr depresjon. Depresjon kjennetegnes ved at vedkommende går inn i en tilstand hvor en føler tap av motivasjon og initiativ, spise- og sovemønsteret endrer seg og konsentrasjonen og derfor også hukommelsen blir dårligere. Man føler mindre hensikt med å stå opp om morgenene og det man  fant glede ved tidligere gir ikke samme glede lenger. I verste fall ses ingen vits i å fortsette livet. Har man tilstrekkelig mange av disse trekkene kan en ha blitt deprimert. I så fall kan det være nyttig med en sykmelding. I praksis er det mange som får sykmelding i slike situasjoner selv uten at de er deprimert, og fastlegene benytter da en diagnose som kalles psykisk stress eller ubalanse. Dette er for øvrig en omstridt diagnose. Slik sykmeldingspraksis må kunne forsvares med at fastlegen kjenner pasienten godt og fastlegen er den som har sittet foran pasienten og hørt historien og følt på stemningen og veid alle inntrykkene oppimot kjennskapet til pasienten. Fastlegen kan velge å bremse utviklingen av symptomene før det utvikles depresjon. Man må ikke nødvendigvis vente til bilen har kjørt utenfor stupet og landet i avgrunnen. Man kan trekke i håndbrekket allerede når man ser hvor den er på vei. I visse yrker kan det være direkte uforsvarlig å møte på jobb trøtt, ukonsentrert og uten å ha inntatt skikkelig næring.

Den som har fått depresjon kan trenge kortvarig behandling med antidepressiva og innsovningstabletter avhengig av hvor alvorlig . I motsatt fall kan det ta flere måneder å bli kvitt depresjonen. 

Det er tyngst å være den som blir forlatt, selv om man selv var i ferd med å gjøre det slutt

Som regel er det en av partene som er uenig eller overrasket over bruddet. Det er alltid tungt å måtte bli forlatt. Også om man allikevel hadde tenkt å gjøre det slutt selv snart er det er tungt å bli forlatt. Det er lettere å være den som forlater. Om den som forlater en i tillegg viser seg å ha vært utro blir det ekstra tungt å komme seg gjennom bruddet. Det viser seg at det er lettere om det var snakk om et "one-night stand" enn om det gjaldt et forhold som har pågått over tid, siden dette må innebære at en må ha blitt løyet for gjentatte ganger.

Noen velger å lukke øynene og håper det er forbigående

Siden det dreier seg om en tung prosess lukker noen øynene og håper utroskapet skal gå over etter en stund. Det er tross alt snakk om den gamle kjærligheten de en gang delte, barn, jobber, familier som er blitt venner, felles venner ellers, og store delte økonomiske verdier som står på spill. Men det er klart man må finne ut hva som er galt. Hvis ikke kan det jo tenkes det skjer igjen, og igjen.

Hvem blir utro?

Undersøkelser viser at menn fortsatt har større tendens enn kvinner til å være utro, men kvinnene kommer etter i stormskritt. Mann, under femtifem år, i storby, lavere utdannet og spesielt om han er ulykkelig øker faren for utroskap om sjansen byr seg viser undersøkelsene.

For begge kjønn gjelder det at den man er utro med oftest er en på samme arbeidsplass, og det viser seg at det oftere er mennesker med det allmennheten betrakter som et ettertraktet utseende, ikke den som flertallet mener har et normalt eller under gjennomsnittlig utseende. Det er selvsagt ikke sikkert dette har direkte med utseendet å gjøre, men kanskje heller med etterspørselen. Kanskje er det vanskeligere for en med ettertraktet utseende å motstå fristelsene siden tilbudene blir så mange. Det å være ettertraktet generelt kan ha samme påvirkning, det være seg på grunn av penger, posisjon eller en eller annen form for kvalitet som gjør en etterspurt eller kjent i det miljøet man befinner seg i. En instruktør på helgetur med kurselever vil ofte være alfahannen denne helgen, mens han på en bytur helgen etter ikke behøver å bli registrert av en eneste kvinne.
Det finnes ikke ett svar som forklarer alle situasjoner. Til det er det for mange variabler. Fortsatt er det rom for tusenvis av kjærlighetssanger uten at tekstene behøver å bli for like.

Hvordan reagerer vi på utroskap?

Vi reagerer veldig forskjellig på utroskap. Noen klarer å forsones om man kan betrygges på at partneren angrer og er til å stole på for senere, men disse hører til fåtallet. Deretter har du de som havner i et slags mellomsjikt som velger å fortsette forholdet fordi de frykter ensomheten. De frykter de økonomiske konsekvensene og splittelsen av barn, familier og venner. Det er ikke alltid disse parene får det så godt, men heller kjølig. Til sist har du dem som bryter opp. Noen tvert, kort og konsist, mens andre etter mye tautrekking. Av dem som trekker tau hender det at man blir boende under samme tak for en periode, av praktiske hensyn på den ene siden, men også fordi de ikke klarer å forlate hverandre. Samlivsterapi og familieterapi er glimrende hjelpemidler, men det betinger at begge ønsker at forholdet skal gå videre. Det har mindre hensikt å diskutere frem løsninger om den ene har bestemt seg. Ett eller to besøk hos terapeuten kan det allikevel være verdt fordi terapeuten kan i det minste fungere som ordstyrer i debatten og få frem bedre om den ene partneren er villig til å forsøke på nytt eller ikke. Det er ikke sikkert paret orker å diskutere med hverandre på tomannshånd på grunn av bevisste manipuleringer og kverruleringer. Dette er tilbørligheter som ikke har like lett for å komme frem foran en tredjemann. Har man små barn er det pålagt med familierådgivning.

Når den bedratte blir detektiv

Den som er blitt bedratt kan opprette en betydelig etterretningsvirksomhet for å avsløre absolutt alle tenkelige tegn til når partneren kan ha startet utroskapet og hvor stort omfanget kan ha vært. Det sjekkes datamaskin for bilder, kvitteringer for reiser og restaurantbesøk, pengebruk, arbeidstider, sms-er på mobilen etc. Dette gjør sjelden personen frisk, men kan være en nødvendighet dersom vedkommende ikke er overbevist og det dessuten er mye som står på spill, ikke minst et mangeårig kjærlighetsliv. Ingen ønsker å beskylde noen som har rent mel i posen.
Det viser seg at dem som finner ut om utroskapet gjennom en venn opplever utroskapet som et større traume enn om vedkommende fikk vite om det gjennom den utro partneren. Kanskje er dette opphavet til at alle andre enn en selv visste om utroskapet.

Hvilke faresignaler kan gi mistanke om utroskap?

Her er noen trekk som kan lede til mistanke, men man skal være ekstremt forsiktig så man ikke tolker signalene feil. Enkelte av signalene kan skyldes at ens partner er konfliktsky og unngår en, endrer rutiner eller oppfører seg merkelig fordi han eller hun ikke har energi til konfrontasjoner for øyeblikket, av helt akseptable årsaker.
 

 • Vedkommende verner om sin mobil. Bærer den med seg, skrur av lyd eller hele telefonen, sletter sms-er, legger raskt på eller går unna under samtalene. Det kan også tenkes vedkommende under reiser ofte er uten dekning på telefonen eller at batteriet stadig går tomt og laderen som vanlig er glemt igjen hjemme slik at man ikke får tak i vedkommende. Når paret selv reiser sammen er det mye bedre dekning og batteritiden er upåklagelig. En idé kan være å reise til samme stedet hvor vedkommende påstod at dekningen var så dårlig og kontrollere denne selv.
 • Når paret er ute blant andre viser ikke partneren samme følelser overfor en som innenfor de fire vegger hjemme. Ingen kyssing eller klemming. Ingen stryking over kinnet, men korte kommentarer og raske smil som for å signalisere til potensielle andre at dere ikke har det bra sammen. Man utroper altså overfor de andre at man er tilgjengelig for flørt. Men vær forsiktig med å tolke engangshendelser dithen. Man må selvsagt gjøre seg opp et samlet inntrykk over tid.
 • Jobbrutiner som endrer seg. Plutselig begynner partneren å arbeide til andre tider. Plutselig arbeid som han eller hun plutselig må reise av gårde for å få unnagjort. Kanskje kan det være lurt å sjekke om bilen virkelig står parkert ved jobben, for det er lite hyggelig å konfrontere noen med utroskap og ta feil. Kilometerstanden kan man også holde øye med, og spørre senere hvor vedkommende har vært uten å avsløre mistanken.
 • Partneren ber om litt avstand i forholdet for å kunne slappe av litt, mens han eller hun i virkeligheten bare ønsker anledning til å kunne gjennomføre utroskapet. Finne ut om det er bedre kvalitet enn det han/hun allerede har, eller få både i pose og i sekk.
 • Partneren begynner å vise dalende interesse for den andres familie, venner og interesser.
 • Partnerens humør og energi er blitt dårligere på hjemmefronten, samtidig som energien ellers ser upåklagelig ut, kanskje snarere økt. Dette alene kan man jo oppleve nokså ofte uten at det betyr noen verdens ting med tanke på forholdet.
 • Garderoben skiftes ut til noe freshere.
 • Det som tidligere var felles planer er nå blitt til jeg-planer.
 • Dersom det en dag viser seg å oppstå en situasjon som får det til å virke som om du selv kan være utro og partneren din ikke henger seg opp i det, kan også dette være et varsko.
 • Datamaskinen blir plutselig ekstremt privat. Vedkommende sitter alltid og skriver i en posisjon hvor skjermen ikke kan ses, den klappes ofte sammen om du kommer for nær og den har sitt eget passord. Andre velger heller å ha to sider oppe samtidig så de kan skifte raskt fra ene skjermbildet til det andre dersom noen kommer faretruende nært.
 • Noen installerer falske sms på telefonen sin som får den som snoker på telefonen til å fristes til å gå inn på en spesiell nettside som man bare finner dersom man har vært inne og lest den falske/plantede sms-en. Sms-en kan bestå av en melding som: "Tusen takk for den herlige tiden jeg hadde med deg. Sjekk hjemmesiden min. Der har jeg lagt ut ildene av deg og meg :-)". Nettadressen skrives i sms-en. 
 • I de mest ekstreme tilfellene opereres det med spesielle telefoner som kan avlyttes av partneren. Får du en telefon av din partner, eller av noen som helst for den saks skyld, kan det tenkes den er av en type som er kjøpt på f eks Spy-shop i Oslo og som kan avlyttes av den som kjøpte den til deg. Slike telefoner koster mellom femti og hundre tusen kroner, så sannsynligheten er ikke akkurat stor. Derimot har det i den senere tiden kommet programvare til under ti tusen kroner som kan installeres på andres telefoner uten at programmet synes. Programmet kan også avinstalleres fra avstand. Programmet kan avlytte rommet, det kan sende sms og lydfiler til den som har plantet programmet der.
 • Noen benytter seg av detektivbyråer for å spane.

Kan utflod bety utroskap?

Det er mye større sannsynlighet for at utflod hos menn skyldes kjønnssykdom enn når kvinnen har utflod. Les om hvilken type utflod som skyldes seksuelt overført sykdom her.

Fotolia 3959801 xs


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon