Hvordan kan man vite om fødselen er i gang?

Sist endret: 27.04.2011
En høygravid kommer før eller siden i situasjonen hvor hun lurer på når hun bør kontakte Føden. Er det rier eller kynnere hun har? Har fødselen satt i gang? Noen kvinner skal dessuten kontakte Føden allerede før vannet har gått

Fotolia 22701004 xs

Kontakt føden når riene er regelmessige og har fem minutters mellomrom

Den høygravide blir som regel rådet til å kontakte avdelingen når veene blir kraftigere og regelmessige med fem minutters mellomrom eller hyppigere. Når den gravide kommer til jordmoren tar denne stilling til om den gravide kan reise hjem eller bør bli. Økende smerter, smerter som er regelmessige og har mellomrom på omkring fem minutter kan bety nært forestående fødsel og den gravide blir sannsynligvis bedt om å bli. Jordmoren kjenner i tillegg på fastheten til livmorhalsen og om denne har begynt å åpne seg. I tillegg kan hun ta målinger av fosterlyder og telle fosterbevegelser ved hjelp av det som kalles CTG.

Dette er det klassiske løpet, men det er også situasjoner hvor kvinnen skal søke avdelingen tidligere enn som så og ikke vente helt til veene blir kraftigere og regelmessige:

Når bør du kontakte føden tidligere enn ellers?

 • Dersom fostervannet går: Dersom hodet har festet seg (fester seg omkring uke 36) skal det mye til for at navlesnoren klarer å havne i klem når vannet går, men om fosteret fortsatt har høyt hodeleie (før uke 36), eller ligger i sete- eller tverrleie, så kan navlesnoren synke nedunder fosteret og komme i klem (fosteret lander oppå navlesnoren når alt vannet har rent ut). Dette avbryter næringstilførselen til fosteret. En gravid med foster hvor hodet ennå ikke har festet seg, eller har foster i sete-/tverrleie skal derfor transporteres liggende til fødestuen dersom vannet går.
 • Dersom det oppstår sammentrekninger som oppfattes som rier tidligere enn tre uker før termin.
 • Tidligere operasjoner på livmoren, som f eks keisersnitt.
 • Historie av tidligere svært hurtig fødsel
 • Tvilling- eller flerlingsvangerskap
 • Om hun har for mye fostervann (polyhydramnion)
 • Unormalt fosterleie (sete- eller tverrleie).

CTG
CTG: Cardiotokografi. Elektronisk monitorering av fosterets hjerterytme og hjertefrekvens. I tillegg skal kvinnen trykke på en knapp når hun kjenner spark. Apparaturen registrerer også styrken, varigheten og hyppigheten av livmorsammentrekningene (riene).

Hvordan skiller man mellom kynnere og rier?

Det er ikke lett å skille mellom kynnere og rier verken for den gravide eller for jordmor/lege. Det varierer hvordan den enkelte kvinnen opplever kynnere. Det varierer også hvor intensive kynnerne er hos den enkelte. Intensitet, frekvens (hyppighet), varighet og i det hele tatt om de i det hele tatt føles varierer. I praksis tar derfor jordmoren på telefonen stilling til om sammentrekningene har blitt stadig sterkere og stadig mer regelmessige. I så fall er det mest sannsynlig rier og ikke kynnere.

Generelt kan man klassifisere kynnerne som mindre smertefulle, men det er til liten hjelp for den som aldri har hatt rier tidligere. Den som har født før vil ofte kunne kjenne igjen kynnerne siden hun har hatt både rier og kynnere før og har kunnet sammenlikne. Kvinner som har kjent rier vil nok ha større terskel for å kalle kynnere for smertefullt.

Mens rier blir sterkere og sterkere, og kommer stadig hyppigere (først noen serier med aktivitet hvert kvarter, deretter hvert tiende minutt, hvert femte, tredje etc), forblir ubehaget/smerten og oppholdet mellom hver økt ved kynneraktivitet konstant. Kynnere forsvinner etter en stund. Det gjør ikke rier. Kynnerne har dessuten en tendens til å forsvinne eller tydelig avta i intensitet dersom kvinnen legger seg ned, spesielt om hun legger seg i et varmt bad.

Det går alltid lenger enn 10 minutter mellom to kynnere.

Kvinner som har vært gravide før kan kjenne igjen kynnere allerede i uke 16-17, mens førstegangsgravide ikke behøver å være sikre på om det er kynneraktivitet de har merket før de har kommet til rundt uke 20. Da kan de huske tilbake at de kjente tilsvarende aktivitet også fra noen uker tilbake. Det er imidlertid store variasjoner ute og går, og som nevnt er det ikke alle som kjenner noe i det hele tatt.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon