Hvordan vite om hodepinen er farlig eller ikke?

Sist endret: 06.09.2018
De fleste hodepiner er godartede. Hodepine som er så ille at du velger å reise til legen med det er som oftest migrene. Hjernesvulst mistenkes hvis: hodepinen er av en ny type, den vekker deg om natten, forverres når du lener hodet fremover eller oppstår for første gang etter at du har passert 50 år..


Hodepine aarsaker


Samtalen mellom pasient og lege omkring symptomene er ett av de viktigste hjelpemidlene for å avdekke hvorvidt en hodepine er alvorlig eller ikke.

Hva er symptomene på hjernesvulst?

 • Nyoppstått hodepine
 • En helt ny type hodepine
 • Blir verre når du lener deg fremover eller når du "utlikner" (blåser mot lukket munn og nese)
 • Gjør deg kvalm eller får deg til å kaste opp

 Drøft med legen din hvorvidt du bør ta et bilde av hodet. Flere av symptomene kan være helt normalt å oppleve, spesielt om det er snakk om en migrene, men desto flere av symptomene, jo større behov er det for å søke lege raskt. Ved mistanke om migrene blr man uansett oppsøke lege da det finnes god behandling og forebygging. Er alderen over 50 år og man aldri har opplevd hodepine før, eller hodepine av denne typen er det ekstra viktig å oppsøke lege. Det er lite sannsynlig at man får migrene for første gang i så voksen alder.

Hva er symptomene på drypp/slag?

Drypp og slag er for hjernen det samme som angina og hjerteinfarkt for hjertet. Drypp er med andre ord et forvarsel på mulig kommende hjerneslag (om man ikke setter i verk tiltak). Symptomene på drypp er forbigående, men det skal allikevel føre til øyeblikkelig utredning og i de aller fleste tilfeller øyeblikkelig innleggelse. Kvalme og oppkast er vanlig. I tillegg nevrologiske utfall.

LES OGSÅ: Hjerneslag

Mange ser varselet i speilen før de oppdager noe annet. De kan se at rynker har forsvunnet i ene halvdelen av ansiktet eller at munnviken henger. Be vedkommende om å smile. Er smilet skjevt? Dette er et nevrologisk utfall. Be vedkommende strekke tungen ut. Peker den mer til ene siden? Dette kan være et nevrologisk utfall. Ordletingsvansker, uttalevansker, kraftsvikt/lammelser. Alt dette er såkalte nevrologiske utfall. Det typiske er at alle synlige utfall eller svekkelser/lammelser er på ene halvdelen av kroppen. Går symptomene tilbake etter noen timer var det bare et forvarsel (drypp/TIA). Går det ikke tilbake igjen så har dessverre skaden skjedd: Hjerneinfarkt (hjerneslag). Infarkt betyr at området nå er dødt.

LES OGSÅ: Hva er hjerneslag og hvordan får man egentlig det?

Hva er symptomene på hjerneblødning?

Hjerneblødning kan oppstå i flere av hjernens blodårer. Skjer det inne i selve hjernen får man hjerneslag (se symptomer i avsnittet over). Man kan også blø fra blodårer som ligger utenpå hjernen, rett under hjernehinnen på innsiden av skallen (subaraknoidalblødning). Dette gir en svært intens og plutselig hodepine, som oftest i nakken. Den er så ille som man aldri før har kjent maken til. Man blir stiv i nakken og ønsker å gjemme seg for lyset. Noen får kramper. Man kan endre personlighet. Noen dør. Noen har hatt liknende hodepine rett før, men noe mindre intens og som ga seg. Dette var en såkalt varselblødning før den store slo til. Ved slike hyperplutselige, intense hodepiner skal man alltid søke lege, selv om det (forbigående) går over.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Hva er symptomene på verkebyll på hjernen (hjerneabscess)?

Bakterieinfeksjoner kan spre seg direkte fra bihulebetennelser eller mellomørebetennelser, eller via blodet fra for eksempel en lungebetennelse eller fra hjerteklaffer og opp til hjernen. I tillegg til eventuelle symptomer fra organet bakteriene har spredt seg fra vil man plutselig få hodepine og kvalme/brekninger pga det økte trykket som nevnt over (skyldes trykkøkningen betennelsen gir) og man kan få epilepsianfall (kramper) og bli sløvet.

Hva er symptomene på hjernehinnebetennelse?

Dette er en raskt utviklende tilstand og hvor det haster å få vedkommende til lege for antibiotikabehandling. Høy feber og svært medtatt pasient som er nakkestiv, lysømfintlig og i mange tilfeller også har utslett (underhudsblødninger) som ikke lar seg avbleke når man trykker på dem.

Hva er symptomene på betent blodåre i tinningen (temporalisarteritt)?

Ensidig sterk hodepine. Man blir øm ved berøring av den betente tinningspulsåren. Måler man senkningsreaksjonen (SR, blodprøve) så er den svært høy, ofte over 100. For å stille diagnosen kan man ta en vevsprøve av pulsåren (henvises kirurg). Sykdommen kan være del av en giktsykdom og gir da verking i skuldre og/eller hofter samtidig som det kan ta mer enn tre kvarter å få opp mykheten såpass på morgenen at man klarer å kle på seg. Mange er som følge av langvarig sykdom både trette og slappe. Man kan også ha feber. Synstap eller dobbeltsyn er gjerne det som får vedkommende til å søke legen. Får man kortisontabletter "fordamper" alle symptomene i løpet av samme dag! Det er med på å øke eller bekrefte sykdomsmistanken.

Hva er symptomene på sprukket blodåre i hjernen (disseksjon)?

I tillegg til hodepine og kvalme (pga betennelseshevelse eller blodansamling -> trykkøkning) kan det oppstå flere slagliknende symptomer (se hjerneslag over). Liknende tilstander, men ofte med mer murrende og kronisk hodepine kan skyldes cyste, eller utposning på en blodåre (cerebralt aneurysme). Derfor bør man ved kroniske hodepiner som ikke klart skyldes spenninger eller migrene vurdere å ta et bilde på ett eller annet tidspunkt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Hva er symptomene på nervesmerte i ansiktet (nevralgi)?

Korte, lynende smerter i ansiktet/hodet og som forverres ved trykk i det området som nerven kommer ut av hodeskallen. Vanskelig tilstand, både å leve med og behandle.
LES OGSÅ: Hva er årsaker til smerter i ansiktet?

Hva er symptomene på grønn stær?

Eventuelt hodepine, rødt øye, tåkesyn, kvalme og brekninger. De som får symptomer er enklere å oppdage, mens de som utvikler sykdommen snikende må oppdages på rutinekontrollhos fastlege eller optiker ved måling av øyetrykk. Må behandles øyeblikkelig for å redde synet.

Hva er serie-hodepine (clusterhodepine/Hortons hodepine)?

Serier av hodepineanfall hvor smerten er intens (!) og sitter bak øyet. Anfallene finner oftest sted på natten og varer fra et kvarter til opptil tre timer.

Hva er symptomene på migrene?

Hodepinen pulserer/dunker og sitter som oftest bare på ene siden av hodet. Man blir vár for lyd og lys og har lært at man får det best ved å ligge på et mørkt og stille rom og sove den av seg. En fjerdedel av alle med migrene har forvarsler i form av sikksakk-mønstret lysglimt (aura) før selve hodepinen setter inn. Hodepinen kan vare opptil et døgn, men noen få utvikler en kronisk variant. Samme person kan ha både migrene og spenningshodepine. Undersøker man en migrenepasient så finner man sjelden noe klinisk galt. De har ingen alarmsignaler (se liste nederst på siden). Typisk for migrenen er at den utløses av noe bestemt. Dette kan være lukt, lyd, stress, søvnmangel (en type stress), alkohol eller annet. Den utløsende faktoren kan være vanskelig å finne. Det lønner seg derfor å føre en hodepinedagbok for å spore opp hva som utløser hodepinen så triggeren kan unngås om mulig,  og som i tillegg viser hvor ofte man har hodepine, lenge den varer og hva som skulle til for å få den vekk. Migrene kan nyte godt av behandling hos naprapat/kiropraktor/osteopat/fysioterapeut selv om det ikke er muskelspenninger som er årsaken, fordi ubehandlet muskelbesvær eller låsning kan gjøre det enklere for å få nye anfall. Har man ofte migrene har man som regel svært god effekt av forebyggende tablettbehandling i form av blodtrykksmedisin i lave doser, eventuelt medisinen Topimax. Har man sjeldne anfall, men klarer ikke å unngå dem, så kan anfallsmedisin være løsningen. Migrene antas å være underdiagnostisert. Spesialistene mener at personer som søker legehjelp for en hodepine og alvorlige hodepinetilstander er utelukket har migrene inntil det motsatte er bevist, og ikke bare en spenningshodepine, siden sistnevnte ikke gir plager sterke nok for å gå til lege for.

Hva er symptomene på spenningshodepine?

Mange kan være anspent i muskulaturen uten å ha spenningshodepine. Man tror vel helst at denne hodepinen skyldes at personen har blitt overfølsom for smertesignaler. Det andre oppfatter som ubehag oppfatter spenningshodepinepasienten som smerte. Dette er vanlig hos personer som utsettes for stress og psykisk overbelastning over tid, eller ved uklart syn hvor man hele tiden må anstrenge øyemusklene for å se klart. Spenningshodepine kjennetegnes ved at hodepinen er trykkende og føles som et stramt bånd rundt hele hodet, til forskjell fra den vanligste migreneformen hvor hodepinen er halvsidig og pulserende. Spenningshodepine kan vare flere dager i strekk, eller enda lenger, og vedkommende kan kjenne ubehaget igjen fra tidligere anfall. Det er vanlig å være svimmel samtidig. Når man undersøker eller intervjuer en person med spenningshodepine får man ikke fram noen av alarmsignalene som er listet opp ovenfor. De aller fleste med spenningshodepine kommer i mål med livsstilsendring (kost, mosjon og kroppsholdningsendringer) og fysikalsk behandling.

Høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk gir som regel ikke hodepine, med mindre det er svært høyt. Blodtrykk skal derfor alltid måles ved hodepine. Også på barn.

Hva er medisinutløst hodepine?

Smertestillende, inkludert migrenemedisin, hvis brukt feil, kan gi kronisk hodepine. Ved feil bruk av medisin mot hodepine kan man på et tidspunkt bli avhengig av dem. De betyr at det oppstår hodepine dersom man forsøker å slutte med dem. Den som er daglig plaget med hodepine, som benytter medikamenter av typen smertestillende, betennelsesdempende eller migrenemedisin og som får forverring av hodepinen når de forsøker å slutte eller trappe ned på medisinen må vurdere at det kan være selve medisinen som har overtatt som utløsende årsak.

Hva betyr plutselig hodepine ved graviditet?

Akutt eller ny form for hodepine hos gravide skal føre til ekstra legekontakt, som oftest øyeblikkelig. Andre symptomer som helt bestemt skal føre til akutt legekontakt er dersom hun har magesmerter, rier eller akutte hevelser i bena i tillegg. Dette kan nemlig være svangerskapsforgiftning, noe som fører til høyt blodtrykk med fare for nyreskade og påvirkning av sirkulasjonen til fosteret.

Hva er symptomene på bihulebetennelse?

Man er gjerne forkjølet i tillegg og har allerede av den grunn en viss anelse. Mange kjenner også igjen symptomene fra tidligere. Dette beroliger både lege og pasient. Det som kan være litt forvirrende er at hodepinen ved bihulebetennelse forverres når man bøyer hodet fremover eller utlikner. Dette skjer også ved trykkøkninger i hjernen, dvs ved svulster og blødninger etc. I tillegg er bihulebetennelser gjerne langvarige. Dette kan bidra til uroen. Noen leger gir kortison ved bihulebetennelser. Symptomene vil da reduseres enten de skyldes bihulebetennelse eller en svulst i hodet, så dette er ikke til noen hjelp for å skille mellom de to tilstandene og er heller ikke å regne som noen behandlingsform.
LES OGSÅ: Er kortison farlig?

Hvordan vet man om øreverken er årsaken til hodepinen?

De fleste vet at man har ørever. mange reiser også til legen og får det enkelt bekreftet. Noen ganger skal det behandles, spesielt om det er veldig vondt eller trekker ut i tid. Ørebarn skal alltid behandles (se link under). Det man er spesielt bekuymret over er de som får betennelse i det benutspringet rett bak øret. Blir dette vondt og rødt har det oppstått en såkalt mastoiditt. Diagnosen bekreftes med CT. Behandlingen er noen ganger operasjon (drenere vekk pusset) i tillegg til antibiotika i flere uker. Tilstanden skal derfor føre til innleggelse. Tilstanden har blitt sjelden.

Kan man få hodepine ved tannverk?

De fleste kjenner nok til at man kan det, men det vi her tenker først og fremst på er de som danner verkebyller i røttene. Hodepiner man ikke finner ut av henvises derfor innimellom til tannlege for å påse at det ikke kan være noe med tennene.

Kan man få hodepine av sykdomstilstander utenfor hodet?

Lav blodprosent (anemi), lavt blodsukker (hypoglykemi), menstruasjon, binyresykdom, carcinoid syndrom, polycystisk ovariesyndrom, medikamenter (p-piller, nitroglyserin), forgiftninger, betennelser i øre, øyne eller kjeve, systemiske sykdommer (lupus, mononukleose, inflammatorisk tarmsykdom, AIDS), etter ryggmargsprøve (spinalpunksjon), febersykdom, dehydrering, brå nedtrapping av kaffe, alkohol eller kortison etc.

Dette er alarmkriteriene for hodepine, dvs når du må søke akutt hjelp

 • Hjerneblødning? Svært sterk hodepine som kommer i løpet av minutter og av en smertetype du ikke har kjent tidligere. Mange blir i tillegg lyssky og nakkestive og ligger krøket i senga med stiv nakke under dynen for å hindre nakkebøy og for å gjemme seg for lyset. 
 • Første gangs hodepine eller plutselig endring av smerten til en smertetype man ikke har kjent maken til tidligere i sitt liv skal føre til legesjekk dersom man er over 50 år.
 • Forverring ved økt trykk: Alle må søke lege snarest dersom hodepinen forverres når man hoster/nyser, lener seg fremover (hodet ned/bukker dypt) eller når man anstrenger seg (trykker/presser) under avføringen. Også personer med bihulebetennelse vil oppleve forverring av hodepinen under disse omstendighetene, men den som har bihulebetennelse pleier ikke å ha noen problemer med å skille mellom dette og annen hodepine. Ved bihulebetennelse er man i tillegg forkjølet og dårlig i forkant. Deretter kommer trykket  i hodet (bihulebetennelsen).
 • Om man har morgenhodepine eller våkner av hodepinen. Det klassiske er at godartet hodepine gir seg etter søvn. Gjør den ikke det, eller du våkner av hodepine kan det bety at trykket inne i hodet har økt, hvilket kan skje i tilfelle svulst. Ikke alle svulster er ondartede, men selv en godartet svulst kan gjøre skade inne i skallen siden skallen ikke kan gi etter for økende trykk. Hjernevev kan på denne måten bli sammentrykket og ett av de første tegnene på dette er hodepine, kvalme og/eller oppkast.
 • Synstap. Kan da dreie seg om betennelse i tinningspulsårer (temporalisarteritt); en tilstand som skal ha umiddelbar behandling med kortison (steroider) for å berge personens syn.
 • Endret personlighet i tillegg til hodepine. Et sent tegn ved hjernesvulst.
 • Hjerneslag? Dersom det oppstår nevrologiske symptomer som lammelser, kramper, følelsesforstyrrelser eller bevissthetstap etc. Enkelte migreneformer kan også forårsake slike symptomer, men man skal utredes akutt med tanke på eventuelt hjerneslag først.

LES OGSÅ: Hva er hjerneslag og hvordan får man egentlig det?

Forfatter: Pål Branæs

Referanser:

 1. Nasjonalt kompetansesenter for hodepine

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon