Liotyronin mot lavt stoffskifte

Sist endret: 14.11.2015
Mange med lavt stoffskifte føler ikke de har tilstrekkelig effekt av Levaxinet sitt. Dette til tross for at blodprøvene er normale. Mange av disse har etter hvert lest om Liotyronin og ønsker å forsøke dette, men hvor mye bør man ta av det, og skal man da slutte med Levaxin?

 


Stoffskiftekjertelen/skjoldbruskkjertelen sitter rett under Adamseplet foran på halsen. Den lager og sender ut stoffskiftehormonene T3 og T4 etter beskjed fra de overordnede hormonene TSH og TRH.


Hva er lavt stoffskifte – hypotyreose

Hypotyreose betyr at stoffskiftet er lavt. Symptomene på dette er blant annet at man fryser lettere, avføringen kan bli treg, humøret dårligere, man blir slapp, får grovere hud, lavere puls og opplever vektøkning. Alle prosessene i kroppen går altså tregere.Tilstanden skyldes at skjoldbruskkjertelen som sitter på halsen ikke klarer å produsere nok stoffskiftehormoner. Kanskje ingenting. Hypotyreose behandles derfor med kunstige stoffskiftehormoner. Firmanavnet på kunstig tyroksin (T4; eng. thyroxin hormone) er Levaxin. På laboratorieutskriftene står det FT4 (uttales "fritt T4"). 

Stoffskiftet øker når det sendes ut  mer T3 og T4 og det synker når det sendes ut mindre. Siden økende mengder med stoffskiftehormoner virker hemmende på hjernens utsending av TRH og TSH så vil videre økning automatisk hemmes og nivået stabiliseres. Blir stoffskiftet for lavt i forhold til behovet avtar hemmingen og det sendes ut mer TRH og TSH. Da øker stoffskiftet snart. Dersom stoffskiftet er for høyt i forhold til behovet virker mengden med stoffskiftehormoner hemmende på utskillelsen av TRH og TSH og stoffskiftet vil snart reduseres siden det er TRH og TSH som gir beskjed til skjoldbruskkjertelen at den skal sende ut mer T3 og T4. STOFFSKIFTET: Utskillelsen av stoffskiftehormonene bestemmes av TRH og TSH fra hjernen. Når hypotalamus i hjernen registrerer at det er behov for å øke stoffskiftet så sender den ut TRH som gir hypofysen beskjed om å sende ut TSH (TSH måles i blodprøven) som i sin tur gir beskjed til skjoldbruskkjertelen om å sende ut stoffskiftehormonene T3 og T4 (det finnes også flere typer). Når stoffskiftet så øker; altså når stoffskiftehormonene øker så virker dette hemmende på videre utsending av TRH og TSH og da avtar produksjonssignalet til skjoldbruskkjertelen og utsendingen av stoffskiftehormonene avtar igjen.
De personene som har lavt stoffskifte sender ikke ut (nok) T3 og T4, så det er ingen hemming av TRH og TSH. På blodprøvearket vil derfor TSH være veldig høy og FT4 (og FT3) veldig lav(e). Og motsatt; de som har høyt stoffskifte vil ha veldig høye verdier av T3 og T4 og dermed hemme utsendingen av TRH og TSH. På blodprøvearket har de med høyt stoffskifte derfor veldig lav TSH og veldig høy FT4 (og FT3).


Bruk av Liotyronin i praksis

Levaxin (T4) er altså det klart vanligste å bruke ved lavt stoffskifte, men det finnes også tabletter med T3. Disse kalles Liotyronin. Det er ikke godt dokumentert at disse har noen tilleggseffekt i langtidsbehandlingen av lavt stoffskifte. Derimot brukes de kortvarig når man ønsker en  svært rask effekt, slik som når man skal ha opp stoffskiftet raskt hos barn med nyoppdaget svært lavt stoffskifte eller når man skal ha opp stoffskiftet raskt hos pasienter som man med vilje har senket stoffskiftet før undersøkelse for operasjon av skjoldbruskkjertelkreft. Etter operasjonen bruker de da Liotyronin (T3). I begge tilfellene startes Levaxin (T4) samtidig og Liotyronin avsluttes når Levaxinet har begynt å virke og kan ta over.

Dersom Liotyronin allikevel ønskes forsøkt i langtidsbehandlingen av lavt stoffskifte, ofte fordi pasienten har lest om dette på nettet, så skal de brukes sammen med Levaxinet. Det som blir vanskelig er å styre dosene. Man kan nemlig ikke stole på blodprøvesvarene nå siden Liotyroninen gir lave verdier av både TSH (ofte) og FT4 uansett, og FT3 blir meget høy eller ulogisk varierende. Det blir derfor å styre doseringen etter symptomer og det er ikke lett. Symptomene ved stoffskiftesykdom kan jo være av en slik art vi må forvente å oppleve i et vanlig hverdagslig liv. Derfor; skal man justere på dose så må i det minste symptomene være tydelige (se listen av symptomer over), ikke forklares bedre av hverdagslige/åpenbare hendelser og dessuten ha vedvart en liten stund (enda en forsikring om at det ikke er snakk om forbigående, forventede, hverdagslige variasjoner)

Før man i det hele tatt vurderer tillegg av Liotyronin må man ha forsikret seg at man har ligget i riktig nivå på Levaxin. De fleste har et trivselsområde med TSH omkring 0,5-1,0, men for å finne trivselsområdet sitt må man lete seg bakover i blodprøvesvar-historikken og se hva TSH var i den perioden man følte seg bra. Mange ligger oppimot 2, men noen ligger også nedimot 0,2. Har man f eks ligget på 3 i TSH siste tiden så betyr det at det er for lite stoffskiftehormon i omløpet til å hemme TSH (og TRH)-utskillelsen. Med andre ord: Er TSH for høy er stoffskiftet for lavt. Da må stoffskiftet økes (ta mer Levaxin) inntil TSH har blitt presset ned til 0,5-1,0 og ligget der noen uker. Er formen fortsatt ikke tilfredsstillende forsøker man å ta enda mer Levaxin så TSH presses ned mot 0,2 noen uker. Dersom man fortsatt er trett (som oftest er det dette som er problemet), eller fryser, er deprimert, forstoppet etc så kan man vurdere å ta Liotyronin i tillegg. Dosen bør ligge på 6,5-12,5 ug (mikrogram) når Liotyroninet benyttes sammen med den ordinære Levaxintabletten. Levaxindosen nedjusteres som regel med 50 ug. Hos noen kan man bruke TSH å styre etter og da styrer man TSH til 0,2-1,0 med Levaxindosen som om man ikke benyttet Liotyronin i det hele tatt. 

Liotyroninet fordeles på to doser. Halve tabletten morgen, halve ettermiddag/kveld. Tabletten finnes bare som 20ug. Det finnes de som ønsker å dele tabletten i fire, men man bør ta høyeste dose på kvelden for å imitere kroppens egen variasjon.

Ved bruk av Liotyronin alene benyttes omkring fem ganger så høye doser (oppstartsbehandling av nyoppdaget ekstremt lavt stoffskifte hos barn og etter undersøkelse i forkant av skjoldbruskkjertelkreft). 

En nokså stor andel av pasientene med lavt stoffskifte vil oppleve utilfredsstillende symptomer lik de man har ved lavt stoffskifte til tross for at TSH ligger i riktig nivå. Det gjelder enten man bruker Liotyronin som tillegg eller ikke. Slike problemer opplever også de med normalt stoffskifte og som derfor ikke tar noen medisiner, så det er vanskelig å vite hva symptomene skyldes. Mange opplever forbigående bedring av Liotyronin, noen få mener de opplever varige bedringer. Flere studier må til.

Er det andre ting man kan prøve?

Armour Thyroid er et biologisk stoffskiftehormontilskudd i motsetning til Levaxin og Liotyronin som begge er syntetiske. Her har de fremstilt tabletter av malte dyre-stoffskiftekjertler. Da hele kjertelen er malt opp inneholder tablettene alle thyriodeahormoner (T0, T1, T3, T3 og T4) samt hormonet Calcitonin fra skjoldbruskjertlene som ligger på baksiden av stoffskiftekjertelen og som har med kalkbalansen i kroppen å gjøre. Preparatene er dyre. Fastlegen må søke om det. Søknaden bekrefter at fastlege er villig til å påta seg et spesielt ansvar ved å forskrive et preparat som ikke har markedsføringstillatelse i Norge. Det er som regel gode grunner til at preparatet ikke har markedsføringstillatelse, men kan også være på grunn av dårlig dokumentert effekt eller at legemiddelet er for nytt ennå. Armour Thyroid har en tendens til bare å øke i pris.

Doseringen og inntaket varierer, men det kan være nyttig å kjenne til følgende: I ett grain er det 38µg T4 og 9µg T3. Som innsøkende lege kan det være forvirrende da det enkelte steder står styrker i mg, andre i ug eller i grain.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon