MGUS – monoklonal gammopati av usikker betydning (forstadium til benmargskreft)

Sist endret: 19.04.2019
MGUS betyr monoklonal gammopati av usikker betydning og kan være forstadium til benmargskreft. Det er viktig å være klar over at det er relativt vanlig å få påvist dette og at sannsynligheten for omslag til myelomatose (benmargskreft) er lav.

Hva er MGUS?

(Uttales ´emmguss´).

Vi har en type blodlegemer som kalles hvite blodlegemer. De er en del av forsvarsverket vårt og kan blant annet lage antistoffer mot mikrober. Det er den typen lymfocytter som kalles B-lymforcytter som har denne oppgaven.

MGUS står for Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, som på folkelig norsk betyr at det i blodprøven ses svært mye av én bestemt type antistoff, noe som betyr at det kan ha gått kreft i en antistoffproduserende immuncelle (lymfocytt). Siden kreft betyr at en celle har begynt å dele seg uhemmet blir det svært mange av akkurat denne ene celleutgaven og derfor også svært mye av akkurat den type antistoff denne B-lymfocytten produserer.

Ved MGUS er det ikke så mye antistoff (ennå) at man kan kalle det myelomatose (plasmacytom).

Det kan altså gå kreft i en antistoffproduserende celle som i enhver annen celle i kroppen. Når det kommer til myelomatose (myeloma multiplex)  så er det en forsvarscelle/immuncelle av typen B-lymfocytt det har gått kreft i. Disse cellene kalles også plasmaceller. Både mengden med antistoffer og antallet plasmaceller (befinner seg i benmargen) er med på å stille diagnosen, i tillegg til at det er disse som overvåkes ved myelomatoseforstadiet MGUS for å se om eller når tilstanden går over til en myelomatose.

Enten det er MGUS eller Myelomatose starter man ingen behandling uten at det foreligger symptomer. Både symptomer og blodverdier må derfor kontrolleres regelmessig.

Siden de antistoffproduserende B-lymfocyttene, de såkalte plasmacellene, stort sett befinner seg i benmargen, så kalles myelomatose også benmargskreft.

M komponent M-komponent: Slik ser det ut når legene ser på grafen fra blod som er kjørt gjennom et elektrisk felt. Komponentene i blodet vandrer ulike lengder i en gel. Den stiplede linjen representerer pasientens blod og viser en såkalt tydelig M-komponent. Den heltrukne linjen viser hva de normale mengdene av de ulike komponentene i blodet burde være. I gammasonen ser vi kraftig økt mengde av proteiner av samme type (siden de har vandret like langt). De må ha kommet fra den samme cellen. Det er immunglobulin av typen IgG som vandrer til gammasonen. Denne pasienten har dessverre fått myelomatose av IgG-typen. En så stor M-komponent er ikke bare en MGUS. De kan beregne mengden IgG (størrelsen på M-komponenten) ut i fra grafen. Hematologene sier at mengden bør være minst 10 g/L før fastlegen henviser til dem for benmargsprøve for å telle antall plasmaceller i benmargen, eller det bør være tegn til organsykdom, dvs nyresvikt, forhøyet kalsium i blodet eller lav blodprosent i tillegg.

Artikkelen fortsetter etter annonsen


Diagnosen

For å stille diagnosen må det påvises mer enn 30 g/l med en ensartet type antistoffer (dette kalles M-komponent), og mer enn 10% av cellene i en benmargsprøve må være av typen plasmaceller. Problemet man kan få er å avgjøre når man skal kalle det MGUS og når man skal si at det har gått over til å bli en asymtomatisk Myelomatose, men siden man ikke starter behandling av asymptomatisk Myelomatose har det ingen praktisk betydning.

Prognose

MGUS klassifiseres i henhold til hvilken type antistoff plasmacellene lager, dvs om det er IgG (immunglobulin/antistoff type G), IgA eller IgM. Sannsynligheten for at MGUS skal utvikle seg videre til en malign/ondartet tilstand er lav, men den er tilstede.

 • IgA og IgG MGUS kan slå om til myelomatose, primær amyloidose, plasmacelle-leukemi eller light-chain deposition disease.
 • IgM MGUS kan slå om til Waldenstrøms makroglobulinemi, kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom eller i sjeldne tilfeller myelomatose.

LES OGSÅ: Myelomatose (benmargskreft)

Sannsynligheten for omslag fra MGUS til myelomatose

 • Dersom man har IgM-type MGUS med < 15g/l med M-komponent, <5% plasmaceller i benmargsprøve, ingen økning av et eggestoff (protein) i urinen som vi kaller Bence-Jones protein og ingen reduksjon (undertrykking) av øvrige immunglobuliner (polyklonale immunglobuliner) så er livstidsrisikoen for å slå om til en av de nevnte maligne tilstandene over 2%. 40% av MGUS-pasientene ligger i denne kategorien.
 • Dersom M-komponenten overstiger 15g/l og det oppstår Bence-Jones proteiner i urinen, og spesielt om såkalte kappa-lambda kjedeforholdet er unormalt så kan risikoen i løpet av en 20-års periode for omslag være 58%.

Man får ikke bremset et eventuelt omslag. Man får bare fulgt med slik at man får startet behandling så tidlig som mulig dersom et omslag skulle finne sted. Men sannsynligheten for et omslag er veldig liten, spesielt om du har IgM type og har mindre enn 15g/l M-komponent, ingen Bence Jones i urinen, mindre enn 5% plasmaceller og ingen reduksjon i de øvrige antistoffene (ingen reduksjon i antall polyklonale immunglobuliner).

Hos cirka halvparten av dem med MGUS som slår over til malignitet, f eks myelomatose, så øker IgM-mengden for hvert år som går, men hos den andre halvparten som får malignitet så gjør den ikke det. Det at IgM-mengden ikke øker i mengde er derfor ingen garanti for at tilstanden er stabil. Den kan allikevel slå om.

(Bence Jones er navnet på en bestemt del av antistoffene).


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon