Nettopp blitt gravid Hva gjør du nå

Sist endret:Wed, 16 Sep 2020

Når bør første legebesøk være? Reiser man helst til jordmor eller lege? Bør barnefaren være med? Hvilke opplysninger bør tas med på første legebesøk?

Here's how to proceed when you are pregnant

Find out what was the first day of your last period.

  • This date is used to find out the preliminary term (birthday). This day is usually corrected somewhat by ultrasound determination later in the pregnancy (weeks 17-19).

Book an appointment with your GP.

  • Book an appointment to complete a health card for pregnant women and the first pregnancy check-up. Purely medically, there is no hurry to get to this class. You may have been pregnant for a few weeks, but if you experience abdominal pain, headaches or bleeding, you must contact us first.

First play time:

Legen ønsker å bekrefte graviditeten med en ny urinprøve. Urinprøve ønskes uansett for å teste på en del andre ting i forbindelse med svangerskapet (spesielt sukker og eggehvitestoffer i urinen). Helsekortet fylles ut og dette kortet skal du ha med deg til alle som har med ditt svangerskap å gjøre (sykehus, fastlege, jordmor, ultralyd osv.). Helsekortet beskriver hvordan det går med deg og barnet. Dessuten skal her også stå oppført hvem som er far til barnet (ha gjerne med hans personnummer og yrkestittel til fastlegen), hvilken religion dere tilhører (dersom ingen religion svarer dere f eks "statskirken" med mindre dere har meldt dere ut), nasjonalitetene deres, om det har vært noen sykdommer i familien eller hos deg selv. Man er spesielt interessert i sykdommer som kan gå utover svangerskapet slik som arvelige defekter, diabetes og høyt blodtrykk (spesielt i tidligere svangerskap). Sivilstand og yrke ønskes også påført. Mye av dette høres sikkert irrelevant ut for de fleste, men det kan være ting her som kan kreve spesiell tilnærming, tilrettelegging eller forberedelse for de som skal ta vare på deg.

Har du født barn fra tidligere er det nødvendig at du bringer med deg opplysninger om fødselsvekt til barnet, om det ble forløst ved keisersnitt eller normalt, om du selv hadde besvær under graviditeten og om du fødte til termin. Rus som narkotika og alkohol må det svares oppriktig på. Likeledes tobakk/nikotinvaner. Blodprøver tas for HIV (om du samtykker), hepatitt, syfilis, toksoplasmose, blodtype og jernlager. Bruk av medisiner må noteres og om du er vaksinert mot røde hunder (rubellavaksinert) eller ei.