Pylorusstenose

Sist endret: 11.02.2020
Pylorusstenose er en tilstand som kan forårsake sprutbrekninger på opptil flere meter hos spedbarn. Brekningene øker gradvis i hyppighet og ved et langvarig forløp kan barnet bli både dehydrert og underernært.


Hva er pylorusstenose?

Pylorus er en muskel som regulerer innstrømmingen av mat fra magesekken og ned til tynntarmen. Ved pylorusstenose er passasjen fra magesekken til tolvfingertarmen for trang på grunn av at muskelen er fortykket. Det trange partiet tettes lett igjen og fører til at maten i magen ikke klarer å komme inn i tolvfingertarmen, barnet vil dermed kaste opp næringen i stedet for å fordøye den. Tilstanden forekommer hyppigst hos gutter og opptrer som regel noen uker etter fødselen. Vanligvis er tilstanden medfødt og selv om man ikke er helt sikker på årsaken ser man at det kan være arvelige faktorer som spiller inn.

Pylorusstenose, også kalt hypertrofisk pylorusstenose, forårsaker sprutbrekninger etter måltid hos barn som bare er noen uker inne i livet. Det er ganske naturlig for en forelder, av bekymring for at barnet ikke skal få i seg nok næring, at det tar med seg barnet til legesjekk lenge før alvorlig underernæring blir noe problem.

Symptomer

 • Brekninger som gradvis øker i hyppighet og intensitet
 • Etterhvert kan det oppstå sprutbrekninger ved et hvert måltid
 • Oppkast med eller uten blod
 • Ofte god allmenntilstand uten feber
 • Sjeldnere avføring
 • Slapphet
 • Vekttap

Er forløpet langvarig kan barnet i tillegg til disse symptomene bli dehydrert og underernært.

Behandling

Sykdommen er ofte på sitt verste ved 4-6 ukers alder, men i noen mildere tilfeller kan man avvente behandling da tilstanden kan gå over av seg selv. I slike tilfeller kan man få tilbud om muskelavslappende medikamenter som gir muskelen en mulighet til å bli litt mindre stram. Til tross for dette er det ofte nødvendig med operasjon og innleggelse i sykehus. For å unngå underernæring og dehydrering tas det blodprøver for å se om barnet har elektrolyttforstyrrelser, det vil si stort tap av salter, på grunn av hyppige oppkast. Ellers kan ultralyd og røntgen med kontrastvæske påvise pylorusstenose. Før operasjonen er det viktig å tømme barnets mageinnhold for å unngå oppkast under operasjonen. En tynn slange føres inn i spiserøret og ned i magesekken for å deretter suge mageinnholdet opp. Under operasjonen spaltes muskelen på langs uten å forårsake skade. Etter operasjonen er fullført får barnet intravenøs væske til barnet klare å drikke selv. Det gis små mengder mat i starten før det gradvis økes til normalt matinntak. Når barnet har et tilfredsstillende næringsopptak og greier å beholde mageinnholdet kan det utskrives.

Prognose

Komplikasjoner oppstår sjeldent og dødeligheten er lav. Infeksjon i operasjonssåret er heller ikke særlig vanlig, men om det oppstår symptomer som feber, økt smerte eller rødhet og hevelse i såret er det nødvendig å kontakte sykehuset som utførte operasjonen. Ellers er vektøkning er et godt tegn på en vellykket operasjon. 

Sykdommer som kan ligne på pylorusstenose (differensialdiagnoser)

 • Gastroenteritt; betennelsestilstand i mage- og tarmkanalen (matgifter, virus eller bakterier)
 • Gastroøsofageal reflukssykdom; ufrivillig tilbakestrømming av mageinnhold til spiserøret ("sure oppstøt")
 • Andre tilstander som hindrer mageinnholdet å passere i fordøyelsessystemet

Forfatter: Kjersti Johanne Hardersen
Medforfatter, medisinsk redaktør Pål Branæs


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon