Stamming

Sist endret: 22.03.2020
Det er ca.1% av befolkningen som stammer. Problematikken debuterer i 2 – 5-års alderen og de fleste vokser det av seg. Mange av de som stammer kan oppleve at samfunnslivet blir vanskeligere og at det er vanskelig å få uttrykt seg.

 

Om stamming

Stamming er ufrivillige forstyrrelser i dagligtalen, dette kan oppstå plutselig eller ha en mer gradvis utvikling. Vanskene starter når barnet utvikler det verbale språket, det vil si i alderen 2 -5 år. Mange av de som stammer vokser av seg problemet, men det er beregnet at barn som fortsatt stammer når de kommer opp i 7-års alderen ikke vil vokse det av seg. Det er langt flere menn enn kvinner som stammer. 

Årsaker

Årsakene til stamming er sammensatte. Amerikanske forskere har funnet ut at personer som stammer har dårligere blodgjennomstrømming i de områdene av hjernen som styrer taleevnen. Et av disse områdene kalles Brocas og ligger langt frem i hjernen. Forskerne så en sammenheng mellom stamming og graden av redusert blodgjennomstrømming. Personer som har svært mye stammeproblematikk har også redusert blodgjennomstrømming i andre talestyrende deler av hjernen. Det antas at Brocas' hovedoppgave er å styre de finjusterte bevegelsene som må til for å forme det verbale språket. Fagmiljøet stiller seg positiv til denne forskningen, men sier at det må forskes mer på området, før det kan konkluderes med at redusert blodgjennomstrømming er årsaken til stamming. Annen forskning har i tillegg vist andre nevrologiske avvik hos stammere sammmenliknet med fok som ikke stammer..

Stamming kan være arvelig, samt at psykologiske, miljømessige, emosjonelle, sosiale og språklige faktorer kan være med å påvirke utviklingen og varigheten av stammingen.

Det er beskrevet to former for stamming; utviklingsmessig stamming som utvikler seg i barneår uten sikker årsak, og ervervet stamming som utvikler seg i voksen alder. Sistnevnte skyldes nevrologiske eller psykologiske faktorer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Symptomer, utvikling og hverdag

Stammingen kan oppleves som en kompleks og uforutsigbar problematikk. Vanskene varierer i ulike situasjoner, problematikken varierer fra person til person og tilstanden endres individuelt gjennom livet.

Kjennetegnene på stamming er at noen lyder, stavelser eller småord i en setning gjentas flere ganger, noen lyder forlenges, mens andre lyder blokkeres fullstendig. Disse karakteristiske trekkene kan vise seg samtidig, eller ett om gangen.

Stamming Personer som stammer kan ha vansker med å delta i samfunnslivet, barnehage, skole, jobb, fritidsaktiviteter osv. Det kan knyttes negative følelser til sosiale situasjoner der stammingen kommer frem. Mange som stammer utvikler en type mestringsatferd som har til hensikt å avverge stammingen i øyeblikket. Hodebevegelser, lett tramping, blunking eller grimaser er typisk slik atferd. Noen velger å hoppe over ord eller holde seg unna situasjoner der de erfaringsmessig opplever at stammingen blir verre. Disse avvergingsforsøkene kan på et tidspunkt bli til handlinger som assosieres med stammingen og triksene vil etterhvert slutte å fungere. Ny unngåelsesatferd vil da søkes av den som stammer.

Behandling

Personer som stammer kan få hjelp hos logoped. En ny norsk studie viser at det er viktig med tett samarbeid mellom pasient og behandler. Det er viktig med tydelige mål for behandlingen og det er viktig å se helhetsbildet rundt pasienten. Tydelige mål i behandlingen vil gjøre det lettere å legge merke til bedring, for eksempel om det blir lettere å gå på skolen, svare på telefonen eller delta i sosiale sammenhenger. Den nye studien peker også på at det er en fordel om pasienten selv er delaktig og finner ut hvilke mål og metoder som fungerer best i hverdagen, både på det fysiske og psykiske planet. 

Forfatter: Mari Elisabeth Aarøe


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon