Test om du har angst

Sist endret:Mon, 16 Mar 2020

Rastløshet, tankepress, muskelsmerter, hodepine, overfølsomhet for lyder eller overdreven bekymring. Plages du med dette i større grad? Da kan du lide av angst og bør finne ut hva som utløser det. Det kan være vanskelig å identifisere og ta lang tid å finne ut av dette på egenhånd.

 

Test om du har angst

Dette er en selvtest for å få en pekepinn på om du kan ha angst eller ikke og er en vanlig brukt veileder for både fastleger og psykologer/psykiatere. Det er bare en veiledning og hverken du eller lege kan utelukke eller bekrefte angst på bakgrunn av denne testen alene, men den er et godt sted å starte om man er i tvil.